Projektové řízení

Přístupy k řízení projektů a metody využívané při přípravě a realizaci projektu.

V rámci předmětu Projektové řízení se nejprve seznámíme s projekty a přístupy k řízení projektu a dále na příkladech procvičíme současné metody projektového managementu využívané při návrhu, přípravě a řízení projektu.

Získané znalosti a dovednosti jsou využitelné v praxi v projektových týmech při řízení reálných projektů.

  • Projektové řízení v kostce – základní pojmy, přístupy k projektovému řízení, standardy, projekt v kontextu okolí
  • Příprava projektu pro úspěšnou realizaci – je projekt realizovatelný? Jaké kroky nás povedou k cíli? Jak dlouho bude projekt trvat? Jaké budou náklady? Jak a s kým budu komunikovat? Co se může v průběhu realizace pokazit?
  • Průběh projektu a jeho ukončení – dělám v průběhu realizace opravdu to, co bylo zamýšleno? Kde jsou problémy? Co všechno musím udělat na konci projektu?

Zita Prostějovská

  • Dlouhodobě se věnuje problematice projektového řízení.
  • V této oblasti pravidelně přednáší a účastní se na projektech převážně výzkumného charakteru v oblasti managementu ve stavebnictví.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vyučující dané problematice rozumí a umí látku vysvětlit tak, aby jí pochopil opravdu každý. Předmět je náročnější z důvodu neustálé aktivity, díky které se student lépe orientuje v problematice a má vyšší šance na splnění předmětu. Tímto stylem, jakým byl veden tento předmět, tak takto by měla být vedena většina předmětů.

Předmět není příliš obsáhlý, ani není příliš jednoduchý. Způsob výkladu a zejména praktické cvičení při hodinách pomáhá perfektně zvládnout učivo a dobře mu porozumět, zároveň motivuje k návštěvám přednášek. Způsob testování znalostí je dle mého názoru velmi vstřícný k dnes moderním specifickým poruchám učení a chování. Testuje spíše osvojení si vědomostí, než-li schopnosti soustředit se na matematické výpočty.

Milá, přátelská a vtipná lektorka, která skvěle dokáže podat probíranou látku.