Projektový management

Předmět rozšiřující nejen znalost různých přístupů k řízení projektu, ale také metod využívaných při přípravě a realizaci projektu.

V rámci předmětu Projektový management se nejprve seznámíme s projekty, jejich specifiky a životním cyklem a s možnými přístupy k řízení projektu a standardy projektového řízení.

Na praktických příkladech procvičíme současné metody projektového managementu využívané při návrhu, plánování a řízení projektu.

Získané znalosti a dovednosti jsou využitelné v praxi při řízení reálných projektů a v reálných týmech.

  • Projektové řízení v kostce – základní pojmy, přístupy k projektovému řízení, standardy, projekt v kontextu okolí
  • Příprava projektu pro úspěšnou realizaci – je projekt realizovatelný? Co od projektu očekávám? Jaké kroky nás povedou k cíli? Jak odhadnu časovou náročnost? Jaké budou náklady? Jak a s kým budu komunikovat? Kdo mě může ovlivnit při realizaci projektu? Co se může v průběhu realizace přihodit?
  • Průběh projektu a jeho ukončení – dělám v průběhu realizace opravdu to, co bylo zamýšleno? Kde jsou příčiny problémů? Co všechno musím udělat na konci projektu? Přinesl projekt to, co bylo očekáváno?

Zita Prostějovská

  • Dlouhodobě se věnuje problematice projektového řízení.
  • V této oblasti pravidelně přednáší a účastní se na projektech převážně výzkumného charakteru v oblasti managementu ve stavebnictví.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.

Paní docentka mne velice zaujala po stránce odborné i pedagogické. Je naprosto skvělá. Její přístup k tématu i studentům je příkladný.

Úžasný předmět, skvělá vyučující, která látku dokáže perfektně vysvětlit a vhodně procvičit. Klobouk dolů.