Psychologie a psychoterapie

Porozumíte problematice lidské psychiky, chování a prožívání individua.

Předmět Psychologie a Psychoterapie studentům nabízí propojení teorie základních psychologických disciplín a její praktické využití. Student získá vědomosti z různých oblastí psychologie, zejména klinické a poradenské, tyto znalosti bude umět vhodně využívat. Součástí tohoto předmětu je představení široké škály skupinových interaktivních psychoterapeutických technik a metod se zaměřením na individuální osobnostní rozvoj a sebezkušenost. Předmět vyžaduje aktivní účast. Získání zápočtu je vázáno na složení písemného testu, případně úspěšné absolvování skupinového kolokvia.

  • Základní pojmy klinické psychologie. Klinická psychologie, duševní poruchy.
  • Základní pojmy psychoterapie. Pojem psychoterapie.
  • Základní pojmy poradenské psychologie. Psychologické poradenství.
  • Interaktivní část. Interaktivní techniky, skupina, pravidla, komunikace, zpětná vazba.

 

Ivana Šnýdrová

  • Působila jako klinický psycholog - má tedy rozsáhlé praktické zkušenosti z privátní praxe.
  • Dlouhá léta také přednášela na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole obchodní.
  • Nyní se věnuje lektorské činnosti na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde přednáší psychologii.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji paní doktorce Šnýdrové za obohacení v dosavadních psychologických znalostech a praxi. Přednášky byly velmi užitečné.

Doktorka Šnýdrová umí opravdu zaujmout svým výkladem a má obrovské znalosti. Studenti ji obvykle poslouchali po celou dobu, zapojovali se, všichni měli možnost se vyjádřit a říci svůj názor, dávala prostor i diskuzím, které uměla také včas utnout.

Zatím jedna z nejlepších přednášek, co jsem na škole zažila a to díky skvělé paní doktorce Šnýdrové. Upřímně mi její hodiny budou chybět, protože na to, že mě téma psychologie nikdy moc nezajímalo, tak během jejích přednášek se stal přímo rázný opak a já hltala každé slovo a ráda diskutovala.