Psychologie

Problematika lidské psychiky, chování a prožívání individua.

Hlavním cílem předmětu Psychologie je seznámit studenty se základními pojmy z oboru psychologie. Pozornost je věnována směrům psychologie, problematice osobnosti, jejím substrukturám a faktorům ovlivňujícím její vývoj. Úkolem předmětu je vytvoření psychologického povědomí i praktická aplikovatelnost získaných poznatků (výkon a výkonová motivace, fungování pracovní skupiny a týmu apod.).

  • Základní pojmy a vývoj psychologického myšlení. Základní pojmy z obecné psychologie, přehled psychologických škol a přístupů.
  • Osobnost, její struktura a dynamika. Charakteristika osobnosti. Faktory ovlivňující vývoj osobnosti.
  • Struktura osobnosti, dynamika osobnosti.
  • Komunikace. Sociální percepce, sociální komunikace. Vztahy na pracovišti. Asertivita.
  • Základní pojmy sociální psychologie. Sociální skupina, pracovní skupina, pracovní tým.
  • Mentální hygiena. Stres, řešení náročných životních situací, relaxační techniky.
  • Psychopatologie. Psychické poruchy a jejich dopad do osobního i pracovního života.

 

Ivana Šnýdrová

  • Působila jako klinický psycholog - má tedy rozsáhlé praktické zkušenosti z privátní praxe.
  • Dlouhá léta také přednášela na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole obchodní.
  • Nyní se věnuje lektorské činnosti na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde přednáší psychologii.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji paní doktorce Šnýdrové za obohacení v dosavadních psychologických znalostech a praxi. Přednášky byly velmi užitečné.

Doktorka Šnýdrová umí opravdu zaujmout svým výkladem a má obrovské znalosti. Studenti ji obvykle poslouchali po celou dobu, zapojovali se, všichni měli možnost se vyjádřit a říci svůj názor, dávala prostor i diskuzím, které uměla také včas utnout.

Zatím jedna z nejlepších přednášek, co jsem na škole zažila a to díky skvělé paní doktorce Šnýdrové. Upřímně mi její hodiny budou chybět, protože na to, že mě téma psychologie nikdy moc nezajímalo, tak během jejích přednášek se stal přímo rázný opak a já hltala každé slovo a ráda diskutovala.