Rozvoj lidských zdrojů

Prohloubíte své znalosti z oblasti lidských zdrojů.

Předmět Rozvoj lidských zdrojů rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů získané v předmětu Management lidských zdrojů I a II. Zaměřuje se na specifická témata rozvoje lidských zdrojů. Jedná se především o problematiku personálního, osobnostního a sociálního rozvoje pracovníků, řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků (kariérní management), talent management, řízení znalostí v organizaci včetně uchování znalostí, jejich kontinuity a práce se znalostmi během mobility pracovníků. Mobilita zaměstnanců je dále vysvětlena a provázána s dalšími činnostmi rozvoje lidských zdrojů.

  • Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
  • Personální a sociální rozvoj pracovníků. Personální a sociální rozvoj pracovníků organizace.
  • Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků. Pojem kariéra, plánování kariéry.
  • Řízení znalostí v organizaci: Znalostní management v organizaci, členění znalostí.

Dominika Kadeřábková

  • V praxi působila jako podpora finančního oddělení cestovní agentury, stážista na HR oddělení, koordinátor vzdělávání a specialista pro rozvoj technicko-provozního oddělení v FMGC společnosti.
  • Nyní působí jako specialista vzdělávání v oblasti pivovarnictví.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Prima předmět.

Přednášky skvělé, lektorka příjemná.

Přednášky skvělé, propojené s praxí, záživné, paní profesorka perfektní.