Rozvoj lidských zdrojů

Prohloubíte své znalosti z oblasti lidských zdrojů.

Předmět Rozvoj lidských zdrojů rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů získané v předmětu Management lidských zdrojů I a II. Zaměřuje se na specifická témata rozvoje lidských zdrojů. Jedná se především o problematiku personálního, osobnostního a sociálního rozvoje pracovníků, řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků (kariérní management), talent management, řízení znalostí v organizaci včetně uchování znalostí, jejich kontinuity a práce se znalostmi během mobility pracovníků. Mobilita zaměstnanců je dále vysvětlena a provázána s dalšími činnostmi rozvoje lidských zdrojů.

  • Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
  • Personální a sociální rozvoj pracovníků. Personální a sociální rozvoj pracovníků organizace.
  • Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků. Pojem kariéra, plánování kariéry.
  • Řízení znalostí v organizaci: Znalostní management v organizaci, členění znalostí.

Dominika Kadeřábková

  • V praxi působila jako podpora finančního oddělení cestovní agentury, stážista na HR oddělení, koordinátor vzdělávání a specialista pro rozvoj technicko-provozního oddělení v FMGC společnosti.
  • Nyní působí jako specialista vzdělávání v oblasti pivovarnictví.

Hana Urbancová

  • Ředitelka státní příspěvkové organizace s více než 41 zaměstnanci a také hlavní řešitelka několika tuzemských grantů a 1 zahraničního grantu.
  • Působí jako konzultantka vedení organizací v otázkách řízení lidských zdrojů se zaměřením na personální audit, age management a management kontinuity znalostí.
  • Publikační činnost čítá více než stovky vědeckých článků s ohlasy v tuzemsku i zahraničí založených na praktických výzkumech (h-index 4).
  • Je členkou redakční rady Ekonomických listů a vědecké rady České společnosti pro vzdělání a inovace v zemědělství.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět rozvoj lidských zdrojů byl pojat od paní profesorky velice lidsky. Ačkoliv jsem z oboru, vždy jsem si přestavovala situaci, jestli bych to pochopila, kdybych o daném tématu nic nevěděla. Vše pečlivě a srozumitelně vysvětleno, pěkně zpracované prezentace, super interaktivní výuka, já jsem byla osobně moc spokojená. Propojení výuky a praxe opravdu na jedničku.

Velice zajímavé a interaktivní přednášky. Oceňuji cvičení s odborníkem z praxe a možnost nahlédnout do korporátního onboardingu.

Každá hodina byla velmi přínosná. Paní inženýrka se snažila při prvním setkání zjistit, co nás nejvíce zajímá a ty témata zapojovala během přednášek. Byla velmi otevřená diskuzi a to mě moc bavilo. Díky tomu byly všechny hodiny ozvláštněné a živé. Přidávala i různé tipy ohledně probíraných témat, jaká je aktuální situace, kde si o tom můžeme přečíst více, kdyby nás to zajímalo. Celkově bylo poznat, že její cíl je, aby hodiny pro nás byly maximálně přínosné a díky interaktivnější formě více zapamatovatelné. Oceňuji i pozvání hosta z praxe.