Soukromý a veřejný sektor

Základem jsou dialog a poskytování informací (Doporučení OECD k otevřenému vládnutí). 

Předmět Soukromý a veřejný sektor je samostatný, ale navazuje na předmět Moderní trendy ve veřejné správě a do větší hloubky rozvíjí a rozšiřuje předmět Soukromý a veřejný sektor, který je součástí Bc programu. Poskytuje jak teoretické znalosti, tak i praktické poznatky. Cílem je představit současnou etapu vývoje vztahů mezi soukromým a veřejným sektorem, do nichž se promítají globální výzvy společnosti. Hlavním předmětem zájmu je udržitelný rozvoj a posilování integrity prostřednictvím moderních trendů vládnutí jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru (corporate governance). Pozornost je věnována i národním programům vznikajícím v dialogu všech hlavních aktérů (veřejná správa, byznys, neziskové organizace) a iniciativám mezinárodních organizací zaměřených na využívání potenciálu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem.

 • Tradiční dělba rolí mezi soukromým a veřejným sektorem.
 • Změna paradigmatu a nové formy spolupráce ekonomických aktérů.
 • Principy OECD pro řízení a správu společností. Doporučení OECD.
 • Inspirace ze soukromého sektoru pro řízení a správu podniků s majetkovou účastí státu.
 • Vlastnická politika státu jako pilíř řízení státních podniků.
 • Požadavky soukromého sektoru na veřejnou správu. Veřejná služba vyžaduje důvěru.

Marie Bohatá

 • Vystudovala ekonometrii na VŠE v Praze a ve své odborné kariéře se věnovala aplikovanému ekonomickému výzkumu.
 • V současné době se angažuje jako poradkyně Evropské komise, je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě.

Radim Bureš

 • Absolvent Filozofické fakulty UK, obor filozofie – ekonomie a St. Antony´s College, Oxford University.
 • Zaměřuje se na problematiku kriminality, zejména korupce, její prevence a související otázky profesionální etiky a integrity.
 • Zajímá se o efektivní a transparentní fungování veřejné správy.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.

Zaujímavý predmet, dobrá lektorka.

Jedna z nejlepších hodin na škole!