Soukromý a veřejný sektor

Základem jsou dialog a poskytování informací (Doporučení OECD k otevřenému vládnutí). 

Předmět Soukromý a veřejný sektor poskytuje jak teoretické znalosti, tak i praktické poznatky. Cílem je představit vývoj vztahů mezi soukromým a veřejným sektorem a na příkladech takových iniciativ jako PPP či snah o usměrňování nadnárodních společností demonstrovat, že v moderní otevřené společnosti se mění dělba kompetencí mezi hlavními ekonomickými aktéry, tj. vládou/veřejným sektorem, byznysem a neziskovými organizacemi. Vývoj tak směřuje k posilování demokracie a efektivnosti vládnutí cestou participace stakeholders, včetně občanů na uskutečňování veřejných politik.

  • Tradiční dělba rolí mezi soukromým a veřejným sektorem a její vývoj.
  • Specifika způsobu řízení a financování veřejného sektoru.
  • New Public Management inspirovaný praxí soukromého sektoru.
  • Koncept PPP a zkušenosti s jeho uplatňováním ve světě a v ČR.
  • Interakce mezi nadnárodními společnostmi a veřejnou správou. 
  • Nová kvalita vztahů mezi veřejnou správou a soukromým sektorem.

Marie Bohatá

  • Vystudovala ekonometrii na VŠE v Praze a ve své odborné kariéře se věnovala aplikovanému ekonomickému výzkumu.
  • V současné době se angažuje jako poradkyně Evropské komise, je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.

Zaujímavý predmet, dobrá lektorka.

Jedna z nejlepších hodin na škole!