Strategie podniku

Řízení základních činností podniku.

Předmět Strategie podniku seznamuje s podstatou, analýzou a řízením základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování a rozborová činnost).

  • Výuka vytváří obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu.

Karel Červený

  • Působí jako podnikatel ve firmě Talent Innovation s.r.o.
  • Zároveň je trenérem kreativity, koučem a konzultantem managementu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM