VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Manažerské centrum VŠEM

Manažerské centrum VŠEM

Manažerské centrum Vysoké školy ekonomie a managementu je personálně-poradenská agentura, která propojuje studenty se zaměstnavateli z řad Partnerů VŠEM a umožňuje jim tak získat bohaté zkušenosti, praxi i finanční prostředky v průběhu studia na VŠEM.

Vyzkoušejte si spolupráci se známými firmami (národní i mezinárodní společnosti, neziskové organizace i startupy) i plnění širokého spektra úkolů, abyste zjistili, co vás skutečně baví!

 • přihlaste se, vyberte si úkol, který Vás zaujal, za jeho splnění získejte finanční odměnu od zadavatele a cenné zkušenosti i praxi do Vašeho CV.

Manažerské centrum VŠEM navazuje svou činností na výuku prezenčního i kombinovaného studia VŠEM a umožňuje studentům obratem aplikovat získané znalostí v praxi!

 • vyzkoušejte si v praxi to, co znáte s přednášek a využijte možnost konzultace s mentory i akademickými pracovníky VŠEM.

Individuální poradenství, mentoring, koučink, workshopy a eventy, jako příprava na zaměstnání i pro překonáním aktuálních kariérních problémů.

 • Studijní a prezentační dovednosti, Efektivní učení a sebekoučování, Time management a prokrastinace, Jak efektivně vybrat kariéru, Kritické myšlení, Psychohygiena a jak zvládat stres.

Práce v Manažerském centru VŠEM

Vyzkoušejte si práci pro významné firmy již v průběhu studia na VŠEM, bez výběrového řízení i zaměstnaneckého poměru. Spolupráce dle časových možností na částečný úvazek, kombinovaná s intenzivním individuálním poradenstvím a výukou VŠEM.

 • Partnerské společnosti poptávají realizaci konkrétních zadání pro dané pracovní pozice u studentů VŠEM, kteří je plní v rámci Manažerského centra VŠEM a získávají tak praxi ve svém oboru již v průběhu studia na VŠEM.
 • Každý student může zvolit realizaci zadání dle svých osobních preferencí, časových možností, či dle zájmu o spolupráci s konkrétní organizací).
 • Studenti získávají za splněné úkoly finanční odměnu od zadavatele.
 • Společnosti nejčastěji poptávají služby z oblasti administrativy, marketingu a reklamy, lidských zdrojů, financí a projektového řízení.

Rozvojové aktivity VŠEM

Poskytujeme individuální poradenství, výukové semináře, workshopy a eventy, které studentům pomáhají s přípravou na zaměstnání a překonáním jejich aktuálních kariérních problémů.

 • Rozvojové centrum VŠEM nabízí individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, psychologicko - pedagogického, finančního a právního poradenství.
 • Mentoring a koučink v rámci plnění zadaného úkolu.
 • Workshopy: Studijní a prezentační dovednosti, Počítačové dovednosti, Efektivní učení a sebekoučování, Time management a prokrastinace, Jak efektivně vybrat kariéru, Kritické myšlení, Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Zaměřujeme se na trénování nových zaměstnanců v rámci zkušební doby a rozvoj jejich znalostí, dle požadavků konkrétních zaměstnavatelů.

Manažerské centrum VŠEM pro firmy

Zaměstnavatelům usnadňujeme nábor kvalifikovaných pracovníků, nejen z řad studentů a absolventů VŠEM, ale i široké veřejnosti, kdy vhodné zaměstnance nalezneme i profesionálně zaškolíme, dle zadaných kritérií.

 • náborové služby a předvýběr vhodných uchazečů
 • zaškolení nových zaměstnanců na mírů
 • budování povědomí o společnosti
 • kontakt se studenty a absolventy

Vzdělávací a rozvojová činnost pro zaměstnance

Specializovaný intenzivní program profesního vzdělávání, dle specifických a konkrétních potřeb jednotlivců a organizací soukromého nebo veřejného sektoru.

 • Nanostudium VŠEM - unikátní on-line studium VŠEM, doplněné intenzivním mentoringem i případovými studiemi z praxe).
 • Studijní program na míru potřebám dané společnosti (individuální nastavení studijního plánu, struktury studia, frekvence i místa výuky).
 • Studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a osobní i video konzultace (VideoForum VŠEM) s mentorem VŠEM.

Partneři VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu spolupracuje s řadou partnerů v oblasti veřejného i soukromého sektoru.

WINDBERGER & SON, s.r.o.

WINDBERGER & SON, s.r.o.