Surovinové zdroje a ekonomika

Technicko-ekonomické předpoklady pro pochopení problematiky surovinové ekonomiky a politiky.

Cílem předmětu Surovinové zdroje a ekonomika je seznámit studenta s technicko-ekonomickými předpoklady pro pochopení problematiky surovinové ekonomiky a politiky. Student bude seznámen se specifiky surovinových zdrojů od procesu těžby a zpracování až po tvorbu ceny, obchodování a legislativu. Na praktických příkladech bude vysvětlena ekonomická bilance procesů, surovin a energií. Na konci každé kapitoly je student veden ke konverzi výsledků technické analýzy na výsledky ekonomické analýzy a nákladů příležitosti zdroje.

  • Význam a rozmístění surovinových zdrojů. Vymezení pojmů a vlastností zdrojů.
  • Surovinová politika a právní rámec. Strategie a legislativa surovinové politiky, soběstačnost surovin.
  • Politika životního prostředí a druhotné suroviny. 
  • Ekonomické situace podniků.
  • Bioenergetické zdroje a ekonomika. Biomasa, bionafta, bioetanol, bioplyn.
  • Komoditní obchodování a správa hmotných rezerv.

 

Vladimír Hönig

  • Zabývá se problematikou surovinových zdrojů ve všech aspektech od procesu těžby či výroby, přes kvalitativní parametry až po zhodnocení environmentální, legislativní, ekonomické a politické.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Super.

Zajímavý předmět a fajn přístup vyučujícího.

Vyúka byla vedena velmi dobře, velký prostor pro vyjádření názoru a zkušeností.