Trestní právo

Odvětví veřejného práva, které určuje, která jednání jsou trestnými činy.

Cílem předmětu Trestní právo je seznámit studenty s vybranými ustanoveními zvláštní části trestního zákoníku, tedy s konkrétními trestnými činy, jejichž spáchání přichází v úvahu s ohledem na praktickou činnost a postavení manažera, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Probírány budou zejména trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.

  • Trestné činy proti majetku. Zpronevěra, podvod, úvěrový podvod, podílnictví.
  • Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Přisvojení pravomoci úřadu.
  • Trestné činy hospodářské. Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
  • Další vybrané trestné činy. Neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Jan Dvořák

  • Po absolvování právnické fakulty pracovně působí ve státní správě.
  • V publikační činnosti se zaměřuje na oblast trestního a správního práva.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan JUDr. Dvořák má tendenci motivovat a srozumitelně vysvětlit problematiku práva tak, abychom to pochopili i my, kteří právo nestudujeme. Tento předmět se určitě hodí absolvovat i kvůli životní zkušenosti (nikdy nevíme, co se stane) a po absolvování budete aspoň tak nějak vědět co dělat, říkat...velice doporučuji!

Přínosné, žádné výtky k obsahu či vyučujícímu. Působí odborně a látku vysvětluje adekvátním způsobem.

Zajímavý předmět, který se hodně opírá o praktické ukázky.