VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty TECHNOLOGIE > Utajované informace a bezpečnostní způsobilost

Utajované informace a bezpečnostní způsobilost

Úspěšné absolvování kurzu může zvýšit schopnost pracovního uplatnění.

Cílem předmětu Utajované informace a bezpečnostní způsobilost je seznámení studentů s problematikou ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v českém právním řádu. Obsah předmětu primárně vychází ze zákona č. 412/2005 Sb. a probírány budou též jeho prováděcí předpisy, jakož i další související součásti právního řádu (zejména z oboru práva správního a práva trestního).

  • Úvodní přednáška. Různé formy mlčenlivosti v českém právním řádu.
  • Personální bezpečnost. Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci.
  • Průmyslová bezpečnost. Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci.
  • Další druhy zajištění ochrany utajovaných informací.
  • Bezpečnostní řízení. Účel a předmět bezpečnostního řízení.

Jan Dvořák

  • Od roku 2011 působí ve státní správě.
  • V publikační činnosti se zaměřuje na trestní právo a správní právo.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Můj nejoblíbenější vyučující!

Vše v pořádku, výklad a přístup lektora nad očekávání.

Velice zajímavé přednášky u právních předmětů si toho vážím 2x.