Vedení týmů

Naučíte se něco víc o mezilidských aspektech života v organizacích a jak správně vést tým.

Předmět Vedení týmů je zaměřen na mezilidské aspekty života v organizacích (jmenovitě týmová práce a týmové procesy). Předmět se také zaměřuje na motivační teorie a modely, stejně jako teorie leadershipu v různých organizačních nastaveních. Studenti budou mít možnost aplikovat tyto teorie v praxi (pomocí příkladů z praxe, hraní rolí, atd.) a tím si osvojit důležité dovednosti vedení lidí. Mezi tyto dovednosti patří vedení týmů, používání vhodného stylu vedení lidí v týmové práci, vedení porad, atd.

  • Motivace k práci (definice, obsah a teorie).Vliv osobnosti, obsah motivace.
  • Definice týmů, typy týmů v organizaci.
  • Rozvoj týmů, procesy týmové práce. Definice týmových procesů.
  • Efektivita týmové práce. Charakteristiky efektivní týmové práce.
  • Soudržnost týmů, konformismus a Groupthink.
  • Vedení týmů. Definice, dimenze, team building a týmový trénink.

Dominika Kovářová

  • Obchodní zkušenosti získala několikaletým působením na Obchodním oddělení Francouzského velvyslanectví v Praze.
  • Vedle lingvistických disciplin se věnuje didaktice ekonomických předmětů, teorii komunikace, interkulturním aspektům obchodního jednání a řízení firmy.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět byl zajímavý, využitelný v praxi.

Naprosto skvělé!

Výuku i vyučující velmi chválím, pro mě to byly velmi přínosné semináře!