Veřejné služby

Služba ve veřejném zájmu, kterou poskytuje, objednává či financuje složka veřejné správy.

Cílem předmětu Veřejné služby je objasnit teorii služeb, podstatu veřejných služeb a jejich postavení v ekonomice státu. Seznámit studenty se sociálně ekonomickými aspekty veřejných služeb a poukázat na jejich význam v reprodukčním procesu, s důrazem na rozvoj lidského potenciálu. Vysvětlit význam veřejných služeb, jejich odvětvovou a organizační strukturu s akcentem na poskytování veřejných služeb a poukázat na přístup Evropské unie k veřejným službám.

  • Teoretické vymezení služeb.
  • Sektor služeb a jeho postavení v ekonomice.
  • Specifika sféry služeb. Specifické znaky vlastní služby.
  • Marketing služeb. Úvod do marketingu služeb, postavení a cíle organizace.
  • Kvalita služeb.
  • Nástroje manažerství kvality služeb.

Gabriela Ježková

  • Je členem výzkumného týmu zaměřeného na Behavioral Research.
  • Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce z oblasti managementu lidských zdrojů.

Studijní materiály

 

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Obsah předmětu i jeho vedení mi naprosto vyhovuje.

Paní profesorka je opravdový odborník, zajímavé byly v jejích hodinách případové studie.

Super!