Age Management

Základem jsou změny, kterými člověk prochází v průběhu svého pracovního života.

Cílem předmětu Age Management je rozvoj dovedností v oblasti Age Managementu a Řízení lidských zdrojů stárnoucí populace. Student se začne orientovat v aktuálních a stále důležitějších přístupech řízení lidských zdrojů v souvislosti s vývojem demografické křivky. Důraz je kladen na představení Age Managementu jako efektivního přístupu k řízení lidí v současné společnosti.

Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti studentů v rámci nejčastějších specifik práce s age managementem a upozorňuje na odlišnosti dle charakteristik jedince/zaměstnance. Studenti budou seznámeni s implementací age managementu, stanovení priorit a zapojení managementu, kultury organizace a personálních procesů.

 

  • Age Management. Vymezení pojmu age management.
  • Stárnutí populace. Vývoj demografie v ČR, věková struktura na trhu práce.
  • Age Management ve vztahu k organizačním činnostem.
  • Udržitelnost v řízení lidských zdrojů. Nastavení spolupráce mezi generacemi zaměstnanců.
  • Flexibilní pracovní režimy a motivace zaměstnanců ke spolupráci.

Hana Urbancová

  • Mimo oblast vzdělávání má zkušenosti na nižších manažerských pozicích v oboru financí. 
  • Je členkou redakční rady Ekonomických listů a vědecké rady České společnosti pro vzdělání a inovace v zemědělství.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní profesorka působila velmi profesionálně a výuka byla atraktivní.

Z mého pohledu velmi dobrý a užitečný předmět ve kterém byla kombinovaná teorie s poznatky z praxe. 

Obrovské plus za každodenní případové studie.