Čas čtení: 2 min.Akreditace ACBSP

ACBSP

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) patří mezi nejkvalitnější a nejhodnotnější globální akreditační organizace. ACBSP poskytuje specializované akreditace v oblasti podnikání na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium). ACBSP podporuje a oceňuje excelenci v poskytování vzdělávání a je zastřešeno Radou pro vysokoškolské vzdělávání (CHEA).

Organizační členění ACBSP

ACBSP je organizačně rozděleno do 11 regionů dle zeměpisných oblastí. V rámci zeměpisného členění patří VŠEM do Regionu 8, který zahrnuje Evropu, Asii a Afriku. Jedná se o region, který pokrývá nejvíce národů v porovnání s ostatními regiony ACBSP.  Region 8 výjimečným multikulturním regionem, který je vhodný pro mezinárodní networking.
 • Organizační struktura Regionu zahrnuje prezidenta regionu, dva vice-prezidenty, pokladníka a tajemníka.
 • V roce 2019 se prezidentkou Regionu 8 stala Prorektorka pro studium VŠEM. Výroční konferenci ACBSP pořádá VŠEM v Praze v termínech 13.-17.11.2019. Zároveň VŠEM prošla reakreditací všech studijních programů realizovaných na VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Marrákeši, 2017 byla zvolena vice-prezidentkou Prorektorka pro studium VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Dubaji, 2016 byla zvolena členkou komise pro Digitální marketing a komunikaci Prorektorka pro studium VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Barceloně, 2015 byla zvolena tajemnicí pro rok 2016 Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Athénách, 2014 byla zvolena tajemnicí pro rok 2015 Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM.

Podmínky akreditace ACBSP

Během akreditačního (reakreditačního) procesu vysoká škola prokazuje plnění mezinárodních standardů v oblasti podnikové ekonomiky a managementu ve všech klíčových aspektech realizace studia. Při zahájení akreditačního řízení získává každá instituce, jež o akreditaci požádá Mentora, který ji metodicky vede celým akreditačním procesem. Při kontrolách na místě jsou přítomni tři hodnotitelé, kteří ověřují pravdivost informací, které o sobě škola poskytla.
 • Struktura studijního programu odpovídající standardům oboru (Common Professional Component)
 • Kvalifikační a odborná úroveň pedagogického sboru
 • Náročnost studia (systém kontroly studia, samostatné práce studentů, fáze ukončení studia)
 • Organizační a technické zabezpečení (výukové prostory, organizace studia, studijní literatura)
 • Systém vnitřní a vnější evaluace (periodicky opakované hodnocení kvality)
 • Program dlouhodobého rozvoje (koncepce tvorby nových studijních programů a výzkumná činnost)
 • Vazby na podnikohospodářskou praxi (vnější evaluace činnosti)
 • Finanční soběstačnost a stabilita
 • Systém pravidel a předpisů (vnitřní předpisy, administrativní manuály a pokyny)

Akreditační řízení ACBSP

VŠEM absolvovala první akreditační řízení ve dnech 16. - 18. října 2009, které posoudilo dodržování mezinárodních standardů ve všech aspektech realizace studia na VŠEM. Následně je každé dva roky podávána zpráva o realizaci a zajišťování kvality akreditovaných programů (Quality Assurance Report). Další akreditační řízení na místě za účasti nezávislých akreditačních hodnotitelů ACBSP proběhlo ve dnech 22. - 25.9.2019.
 • Všechny studijní programy, které VŠEM poskytuje jsou akreditovány nejen MŠMT, ale zároveň ACBSP.
 • Výsledky hodnocení studia a studijních programů v posledních 5 letech reportované v roce 2019, ukazují zvyšující se kvalitu VŠEM v rámci rozvoje prostřednictvím konstantního reportování.
 • Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM se stala v roce 2014 hodnotitelkou i mentorkou ACBSP. Prorektorka pro studium VŠEM působí jako hodnotitelka od roku 2019.