Čas čtení: 2 min.Akreditace ACBSP

Přehled rozhodnutí o akreditacích vydaných Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) pro Vysokou školu ekonomie a managementu.

Studijní programy

Studijní program Bachelor of Business Administration (BBA) Master of Science (MSc.) Master of Business Administration (MBA) Doctor of Business Administration (DBA) Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Název programu
Economics and Management Economics and Management Master of Business Administration Global Crisis Management Ekonomika a management
Forma studia prezenční, kombinovaná, distanční

prezenční, kombinovaná, distanční

kombinovaná, distanční kombinovaná, distanční prezenční, kombinovaná, distanční
Jazyk výuky český, anglický český, anglický český, anglický český, anglický český, anglický
Platnost akreditace 15.9.2029 15.9.2029 15.9.2029 akreditační řízení akreditační řízení ukončeno

Organizační členění ACBSP

ACBSP je organizačně rozděleno do 11 regionů dle zeměpisných oblastí. V rámci zeměpisného členění patří VŠEM do Regionu 8, který zahrnuje Evropu, Asii a Afriku. Jedná se o region, který pokrývá nejvíce národů v porovnání s ostatními regiony ACBSP.  Region 8 výjimečným multikulturním regionem, který je vhodný pro mezinárodní networking.
 • Organizační struktura Regionu zahrnuje prezidenta regionu, dva vice-prezidenty, pokladníka a tajemníka.
 • V roce 2019 se prezidentkou Regionu 8 stala Prorektorka pro studium VŠEM. Výroční konferenci ACBSP pořádá VŠEM v Praze v termínech 13.-17.11.2019. Zároveň VŠEM prošla reakreditací všech studijních programů realizovaných na VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Marrákeši, 2017 byla zvolena vice-prezidentkou Prorektorka pro studium VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Dubaji, 2016 byla zvolena členkou komise pro Digitální marketing a komunikaci Prorektorka pro studium VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Barceloně, 2015 byla zvolena tajemnicí pro rok 2016 Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Athénách, 2014 byla zvolena tajemnicí pro rok 2015 Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM.

Podmínky akreditace ACBSP

Během akreditačního (reakreditačního) procesu vysoká škola prokazuje plnění mezinárodních standardů v oblasti podnikové ekonomiky a managementu ve všech klíčových aspektech realizace studia. Při zahájení akreditačního řízení získává každá instituce, jež o akreditaci požádá Mentora, který ji metodicky vede celým akreditačním procesem. Při kontrolách na místě jsou přítomni tři hodnotitelé, kteří ověřují pravdivost informací, které o sobě škola poskytla.
 • Struktura studijního programu odpovídající standardům oboru (Common Professional Component)
 • Kvalifikační a odborná úroveň pedagogického sboru
 • Náročnost studia (systém kontroly studia, samostatné práce studentů, fáze ukončení studia)
 • Organizační a technické zabezpečení (výukové prostory, organizace studia, studijní literatura)
 • Systém vnitřní a vnější evaluace (periodicky opakované hodnocení kvality)
 • Program dlouhodobého rozvoje (koncepce tvorby nových studijních programů a výzkumná činnost)
 • Vazby na podnikohospodářskou praxi (vnější evaluace činnosti)
 • Finanční soběstačnost a stabilita
 • Systém pravidel a předpisů (vnitřní předpisy, administrativní manuály a pokyny)

Akreditační řízení ACBSP

VŠEM absolvovala první akreditační řízení ve dnech 16. - 18. října 2009, které posoudilo dodržování mezinárodních standardů ve všech aspektech realizace studia na VŠEM. Následně je každé dva roky podávána zpráva o realizaci a zajišťování kvality akreditovaných programů (Quality Assurance Report). Další akreditační řízení na místě za účasti nezávislých akreditačních hodnotitelů ACBSP proběhlo ve dnech 22. - 25.9.2019.
 • Všechny studijní programy, které VŠEM poskytuje jsou akreditovány nejen MŠMT, ale zároveň ACBSP.
 • Výsledky hodnocení studia a studijních programů v posledních 5 letech reportované v roce 2019, ukazují zvyšující se kvalitu VŠEM v rámci rozvoje prostřednictvím konstantního reportování.
 • Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM se stala v roce 2014 hodnotitelkou i mentorkou ACBSP. Prorektorka pro studium VŠEM působí jako hodnotitelka od roku 2019.