VŠEM > O VŠEM > Programové dokumenty > Akreditace MŠMT

Čas čtení: 3 min.Akreditace MŠMT

Přehledy rozhodnutí o akreditaci vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro Vysokou školu ekonomie a managementu.

V souvislosti s ukončením činnosti Akreditační komise ČR a zřízením Národního akreditačního úřadu se všechny akreditace automaticky prodlužují do 1.9.2019, v případě delší platnosti akreditačního rozhodnutí platí termín původně stanovený Akreditační komisí ČR.

Rozhodnutí (č.j.: MSMT/7022/2016)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Economics and management se studijním oborem Corporate management do 31. března 2020, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 18. února 2016. V Praze dne 03. března 2016.

Rozhodnutí (č.j.: MSMT/7022/2016)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management se studijním oborem Management firem do 31. března 2020, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá v českém jazyce. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 18. února 2016. V Praze dne 03. března 2016.

Rozhodnutí (č.j.:MSMT/24391/2015)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Komunikace a lidské zdroje do 31. července 2019, forma studia je prezenční a kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 30. června 2015. V Praze dne 23. července 2015.

Rozhodnutí (č.j.: MSMT/35635/2014)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Economics and Management se studijním oborem Business Economics do 31. prosince 2018, výuka probíhá v anglickém jazyce, forma studia je prezenční a kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 01. října 2014. V Praze dne 06. října 2014.

Rozhodnutí (č.j.: MSMT/35635/2014)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Economika a management se studijním oborem Podniková ekonomika do 31. prosince 2018, výuka probíhá v českém jazyce, forma studia je prezenční a kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 01. října 2014. V Praze dne 06. října 2014.

Rozhodnutí (č.j.: MSMT-48846/2013)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Marketing do 31. prosince 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 11. prosince 2013. V Praze dne 19. prosince 2013.

Rozhodnutí (č.j.: 28852/2009-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 78 odst. 3, § 79 odst. 4, § 80 odst. 3 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor  Marketing do 31. prosince 2013, forma studia je prezenční a kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 9. prosince 2009. V Praze dne 16. prosince 2009.

Rozhodnutí (č.j.: 9199/2009-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 3 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijními obory Ekonomická analýza a konkurenční strategie, Management firem a Konkurenční prostředí a management o prezenční formu studia do 1. listopadu 2012. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 22. dubna 2009. V Praze dne 29. dubna 2009.

Rozhodnutí (č.j.: 19893/2008-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 3 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor Konkurenční prostředí a management do 1. listopadu 2012, forma studia je kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 2. října 2008. V Praze dne 7. října 2008.

Rozhodnutí (č.j.: 17731/2007-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle, § 79 odst. 4, § 80 odst. 3 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o rozšíření akreditace

a) bakalářského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor Komunikace a lidské zdroje do 1. srpna 2011, forma studia je prezenční a kombinovaná,

b) navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor Management firem do 1. března 2012, forma studia je kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 4. července 2007. V Praze dne 25. července 2007.

Rozhodnutí (č.j.: 13598/2007-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 3 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika o prezenční formu studia do 20. října 2010. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 14. května 2007. V Praze dne 30. května 2007.

Rozhodnutí (č.j.: 4402/2006-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomická analýza a konkurenční strategie do 1. března 2012, forma studia kombinovaná, pro Vysokou školu ekonomie a managementu. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 20. února 2006. V Praze dne 1. března 2006.

Rozhodnutí (č.j.: 29791/2005-30/1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijními obory Daně a daňová politika, Podniková ekonomika do 20. října 2010, forma studia je kombinovaná. Toto rozhodnutí se vydává na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 3. října 2005. V Praze dne 20. října 2005.

Rozhodnutí (č.j.: 25754/2001-30)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uděluje:

a) Vysoké škole ekonomie a managementu, s.r.o. se sídlem Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem podle § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola,

b) podle § 39 odst. 9, § 78 odst. 1, § 79 odst. 4, § 87 písm. g) a § 105 zákona o vysokých školách na dobu čtyř let akreditaci bakalářskému studijnímu programu „Ekonomika a management“ s kombinovanou formou studia a s obory: Podniková ekonomika, Daně a daňová politika.

Akreditační komise na svém zasedání dne 13. června 2001 vydala souhlasné stanovisko k udělení akreditace shora uvedenému bakalářskému studijnímu programu s kombinovanou formou studia a vydala rovněž souhlasné stanovisko k udělení státního souhlasu vysoké škole.

Se zřetelem na výše uvedené stanovisko Akreditační komise ministerstva při posouzení obsahu žádosti o udělení státního souhlasu shledalo, že existují předpoklady pro řádné zajištění vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti vysoké školy a že návrh vnitřních předpisů je v souladu se zákony a ostatními právními předpisy a rozhodlo žádosti o udělení státního souhlasu vyhovět. V Praze dne 15. října 2001