VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Vzdělání v ČR

Čas čtení: 1 min.Vzdělání v ČR

Vysokoškolské vzdělání v ČR je realizováno veřejnými, státními a soukromými vysokým školami na základě státního souhlasu a příslušných akreditací studijních programů/oborů.

Národní akreditace jsou udělovány/odebírány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ). Státní souhlas vysokým školám uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na základě podmínek Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), viz Zákon č. 111/1998 Sb.