VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Vzdělání v ČR

Čas čtení: 1 min.Vzdělání v ČR

Informace o Národním akreditačním úřadu, který uděluje/pozastavuje/odebírá akreditace a reakreditace studijních programů/oborů veřejným, státním a soukromým vysokým školám. Zajímavé články a dokumenty týkající se školství a vzdělávání v ČR.

Zajímavosti z oblasti vzdělávání

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Národní akreditační úřad pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání, všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost všech vysokých škol. Hlavní náplní a cílem NAÚ je zejména hodnotící činnost vysokých škol a kvalita akreditovaných činností, zveřejňování výsledků hodnocení.

Zápisy ze zasedání Rady NAÚ

Přehled zápisů ze zasedání Rady Národního akreditačního úřadu.

Akreditační komise ČR

Akreditační komise ČR ukončila svou činnosti k 31. srpnu 2016.

Zápisy ze zasedání AK a zprávy o hodnocení VŠ

Přehled zápisů ze zasedání Akreditační komise při projednávání akreditací a reakreditací studijních programů/oborů a forem studia, navrhování harmonogramu hodnotících pracovních skupin pro dané vysoké školy. Písemné hodnotící zprávy pracovních skupiny Akreditační komise při posuzování kvality v oblasti vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a tvůrčí na příšlušných vysokých školách, respektive při realizaci daných studijních programů/oborů.