VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Soutěž bakalářských a diplomových prací

Soutěž bakalářských a diplomových prací

Vzhledem k vysoké kvalitě písemných výstupů studentů a absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu, doporučujeme využít možnost přihlásit závěrečné (bakalářské / diplomové) práce do realizovaných Českých i mezinárodních soutěží. Soutěže bývají zpravidla děleny dle tematických okruhů nebo zaměření.

Přehled soutěží

Název soutěže

Zaměření / tematické okruhy
FINdiplomka Diplomové práce z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví
Cena Absolventských Prací Oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů
Cena Františka Egermayera Kvalita a systémy jejího řízení; Ochrana životního prostředí; Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů
Cena rektora VŠEM Seminární práce, bakalářské a diplomové práce (obhájené), připadové studie, výzkumné/rozvojové projekty publikované v daném akademickém roce.
Hlávkova nadace Téma pro rok 2017 - „Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století“ (Rada NÚJH nevylučuje ani další témata navržená žadateli, musí však odpovídat poslání ústavu.)
Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Diplomové /doktorské práce v oblasti pojišťovnictví
Nakladatelství Academia Humanitní a společenské vědy; Vědy o živé přírodě a chemické vědy; Vědy o neživé přírodě.
Cena Atlas Copco Services Diplomové práce ekonomického zaměření