VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí > FM EHP / Norska

FM EHP / Norska

Podmínky pro vysokoškolské studium v rámci programu Finanční mechanismy EHP / Norska (kvalifikační podmínky studenta, administrativní náležitosti před odjezdem a po návratu ze zahraniční instituce, finanční zajištění pobytu).

Délka pobytu a cílové země

 • 1 týden až 6 měsíců (možnost prodloužení až na 12 měsíců)
 • Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Termíny

 • Vzhledem k ukončení I. etapy programu v roce 2010 byly všechny termíny pro podání žádostí o grant již uzavřeny. V roce 2010 nebude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant. Nová výzva bude vyhlášena až po případném schválení II. etapy programu.

Kvalifikační podmínky studenta

 • česká státní příslušnost, nebo povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo statut uprchlíka
 • student minimálně druhého ročníku bakalářského stupně
 • splnění výběrových kritérií stanovených Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (na základě motivačního dopisu a kvality studijního plánu)
 • výjezd na studijní pobyt maximálně 1x za celou dobu studia
 • student nesmí během studia na zahraniční instituci přerušit nebo zanechat studia na VŠEM

Administrativní náležitosti před odjezdem na zahraniční instituci

 • výběr vzdělávací instituce samotným studentem: Island, Norsko, Lichtenštejnsko
 • přihláška na zahraniční VŠ
 • žádost o přidělení grantu
 • potvrzení o přijetí od zahraniční VŠ
 • motivační dopis včetně detailního studijního plánu
 • studijní smlouva (schválený plán studia na zahraniční VŠ)
 • grantová smlouva

Administrativní náležitosti po návratu ze zahraniční instituce

 • výpis výsledků studia na zahraniční VŠ
 • potvrzení o skutečné délce pobytu
 • závěrečná zpráva studenta
 • závěrečné vyúčtování (výdaje na mezinárodní cestu, pojištění, studijní materiály, registrační poplatek, školné)
 • plné uznání studia na zahraniční VŠ (v případě splnění podmínek ve studijní smlouvě)

Finanční zajištění

 • pokrytí až 100 % výdajů (stipendium 780 € měsíčně, mezinárodní cesta, pojištění, školné a studijní materiály)