Interkulturní psychologie

Vhled do jiných kultur, komunikace s nimi, ale také sám do sebe.

Předmět Interkulturní psychologie je zaměřen na pochopení podstaty kultury a interkulturních rozdílů, rozvoj kulturní adaptability a senzitivity či zvládnutí principů efektivní komunikace s příslušníky rozdílných kultur.

Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně komunikovat s příslušníky různých kultur, analyzovat a pochopit jednotlivé souvislosti manažerské a obchodní praxe, identifikovat a vysvětlit rozdíly mezi vybranými kulturami a odhalit problematické oblasti, které mohou vzniknout při obchodování s těmito kulturami.

V rámci kurzu se studenti naučí řešit problémové (a různé sociální) situace v multikulturním prostředí, navrhnout postupy při vyjednávání s těmito kulturami a zvládat podmínky adaptability na a v těchto kulturách.

  • Kultura a jedinec v ní. Studenti se seznámí s konceptem kultury, kulturními standardy a dimenzemi. Dozví se něco o kulturní inteligenci, kterou si budou moci ověřit i sami u sebe.
  • Adaptabilita na jiné kultury. Jaké jsou podmínky a proces adaptability, co je to kulturní šok, fáze a nástroje pro jeho zvládání.
  • Vybrané etické otázky z pohledu kultur. Co je etika a její zakotvení v jednotlivých kulturách, kulturní normy a hodnoty.
  • Interkulturní vyjednávání. Vyjednávání, základní terminologie a metody, typy vyjednávání; odlišnosti ve vyjednávacím stylu jednotlivých kultur.
  • Specifika vybraných kultur. Informace o vybraných kulturách, normách a hodnotách, standardech i charakteristických rysech; tipy na obchodování s těmito kulturami.

Kateřina Půbalová

  • Zkušenosti ze zahraničí sbírala z různých studijních i výukových pobytů v Irsku, Francii, Švédsku, Mexiku, Belgii, Estonsku či Srbsku.
  • 4 roky pracovala jako koordinátor přijíždějících výměnných studentů na VŠE.
  • Profesně se věnuje tématům interkulturní komunikace, leadershipu, followershipu a rozvoji měkkých dovedností.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní inženýrka je velice příjemná a výklad doplňuje o zajímavé příběhy o kulturách, se kterými se setkala.

Paní lektorka je odbornicí na svém místě, která má jak teoretické znalosti, tak obrovské praktické zkušenosti.

Paní vyučující byla skvělá, bylo vidět, že zkušeností a znalostí má až až!