Komunikace a komunikační dovednosti

Obtížnější komunikační situace v každodenním osobním i pracovním životě.

Předmět Komunikace a komunikační dovednosti vám pomůže účinně zvládnout každodenní komunikaci, vypořádat se i s obtížnějšími komunikačními situacemi a dosáhnout vhodným způsobem a s dobrým pocitem komunikačních cílů.

Výuka je zaměřena na orientaci v základních pojmech, ale zejména na praktické příklady z oblasti komunikace, případové studie, ukázková videa, diskuse i testy sebepoznání.

  • Verbální a neverbální komunikace. Návody, příklady z praxe. Čeho se vyvarovat.
  • JÁ v komunikaci. Vnímání a komunikace. Sebepoznání.
  • Přesvědčivý projev. Příprava na veřejný projev. Zbavení se trémy, ovládání řeči těla, práce s hlasem, příklady z praxe.
  • Asertivita v každodenním životě. Jak reagovat na neoprávněné požadavky, rozpoznat manipulaci a reagovat na ni.

Lenka Hajerová Müllerová

  • Vysokoškolská profesorka s odborným zaměřením na oblast zdravotnictví, managementu a pedagogiky.
  • Specializuje se zejména na problematiku řízení lidských zdrojů, edukaci a metodologii.

Lenka Holečková

  • Dlouhodobě se zabývá výukou v oblasti rétoriky, prezentace a komunikace.
  • Na ČVUT v Praze získala certifikát pro výuku anglického jazyka, v němž tyto předměty taktéž vyučuje.
  • Zabývá se rovněž ekonomikou podniku.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Výuku i profesorku velmi chválím, pro mě to byly velmi přínosné semináře, děkuji za ně.

Skvěle a profesionálně odvedené přednášky i videocvičení, paní doktorka je velmi kvalitní pedagog.

Paní doktorka, minimálně pro mně, velice profesionální. Zapojovala nás do výkladu. Její přednášky byly více jak srozumitelné a na 100 % mě připravily na zkoušku. Pokud by byli všichni lektoři jako ona, byl by akademický svět růžovější.