Manažerská ekonomie (Bc.)

Obecné principy rozhodování a fungování individuálních ekonomických subjektů.

Předmět Manažerská ekonomie (Bc.) seznamuje se základními pojmy mikroekonomické analýzy, předpoklady a důsledky rozhodování ekonomických subjektů a možnostmi a omezeními při dosahování alokačně efektivního tržního výsledku.

Dále objasňuje teoreticko-metodologická východiska, a definováním principů ekonomického myšlení zobecňuje chování jednotlivých tržních subjektů.

  • Student bude schopen vysvětlit základní ekonomické pojmy, vztahy a podstatu modelů z oblasti mikroekonomie.
  • Student porozumí principu utváření tržní rovnováhy, interakci nabídky a poptávky, a dokáže spočítat a interpretovat hodnoty elasticity poptávky a nabídky, včetně jejího praktického využití.
  • Student se naučí rozlišovat mezi podmínkami na trhu v případě dokonalé a nedokonalé konkurence (na trhu produktů i výrobních faktorů), a chápe podstatu ochrany hospodářské soutěže.
  • Student dokáže vysvětlit podstatu tržních selhání a jejich možných řešení.

Jiří Dobrylovský

  • Dlouholetý VŠ učitel mikroekonomie, makroekonomie a hospodářských dějin.
  • Spoluautor VŠ učebnic makroekonomie.
  • Dále je také autorem historických a vědeckofantastických románů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Schopný pedagog. Mnoho znalostí z oboru ekonomie. Dokáže vysvětlit.

Kvalitní podání.

Rozhodně není se čeho bát!