Měření firemní výkonnosti

Naučte se identifikovat klíčové faktory ovlivňující celkovou výkonnost.

Cílem předmětu Měření firemní výkonnosti je objasnit problematiku firemní výkonnosti jako důsledku působení faktorů tvorby hodnoty (value drivers), identifikovat klíčové faktory ovlivňující celkovou výkonnost, ukázat možnosti jejich měření pomocí finančních a nefinančních indikátorů, jejich zakomponování do koherentního systému měření jako základního nástroje řízení firmy a objasnit způsoby aplikace systémů měření v praxi.

Miroslav Špaček

  • V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu.
  • Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů.

Radka Pešková

  • Aktuálně působí na pozici Vedoucí odštěpných závodů LNaP, a.s. a ekonomicko-organizační náměstkyně.
  • Její profesní dráha zahrnuje více než 20 let praxe v ekonomickém a technickém managementu se specializací na finanční management.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi pěkné, srozumitelné a užitečné přednášky.

Pan docent je vynikající učitel. 

Skvělé!