Motivace pracovního jednání

Získáte praktické zkušenosti v oblasti managementu lidských zdrojů.

Předmět prohlubuje znalosti studentů v oblasti managementu lidských zdrojů s důrazem na metodiku a praxi motivace. Problematika je pojímána jednak na principech pozitivní motivace a jednak na důsledcích reálných stavů v organizacích. Studenti se seznámí s příčinami i důsledky motivace i demotivace, naučí se identifikovat individuální potřeby pracovníků a pracovat s nimi ve smyslu převedení do forem motivačního programu organizace. Naučí se odlišovat prvky stimulující od těch skutečně motivujících. Získají přehled možností uplatnění motivace v návaznosti na hlavní navazující činnosti managementu lidských zdrojů.

  • Motivace k práci. Proces a typy motivace, teorie motivace, motivace a pracovní výkon.
  • Motivační program. Předpoklady a tvorba motivačního programu, analýza a plánování.
  • Motivační faktory. Pracovní vztahy včetně kolegiálních a mezi nadřízeným a podřízeným.
  • Důsledky demotivace: Negativní důsledky včetně absenteismu, demotivace kolegů.
  • Návaznost činností managementu lidských zdrojů na motivaci.
  • Měření motivace. Evaluační a diagnostické metody.

Marcela Palíšková

  • Ve své činnosti se zaměřuji na dvě oblasti, které se vzájemně doplňují, a to trhy práce a řízení lidských zdrojů.
  • V posledním období se věnuji zejm. problematice Industry 4.0 (dopady digitalizace na trhy práce a do oblasti HR).

Gabriela Ježková

  • Je členem výzkumného týmu zaměřeného na Behavioral Research.
  • Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce z oblasti managementu lidských zdrojů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní profesorka je opravdový odborník, zajímavé byly v jejích hodinách případové studie.

Obsah předmětu i jeho vedení mi naprosto vyhovuje.

Zajímavé pojetí řízení lidských zdrojů, doporučuju!