VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia MBA

Oblasti a zaměření studia MBA

 • Bezpečnostní management a strategie
 • Digitální ekonomika a inovace
 • Ekonomické prostředí
 • Finanční management a strategie
 • Finanční řízení firem
 • Inovace a inovační řízení podniku
 • Management firem
 • Marketing a marketingové strategie
 • Mezinárodní vztahy
 • Obchodní právo a právní vztahy
 • Reklama a PR
 • Technologie a průmysl 4.0
 • Kombinovaná I (1x / víkend / 14 dní)
 • Distanční II on-line (BBA / MSc. / MBA / DBA)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Nejširší nabídka zaměření

 • Znalost současných manažerských perspektiv a přístupů k modernímu pojetí řízení projektů, lidských zdrojů, marketingových strategií i organizační jednotky jako celku.
 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení a schopnost identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost organizace.
 • Práce s informacemi, při odpovídajícím důrazu na jejich relevanci a kvalitu.
 • Schopnost dosahovat výsledků, orientace na cíl a schopnost stanovení cílů.
 • Schopnost dalšího vzdělávání a získávání potřebných odborných znalostí a dovedností, schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.

Bezpečnostní management a strategie

Bezpečnost dominuje ekonomickému, společenskému i politickému dění současnosti. Je zřejmé, že právě praktické dovednosti v této oblasti budou velmi podstatnou součástí manažerských kompetencí i následujících desetiletích. Schopnost profesionální orientace v bezpečnostních tématech a s tím spojené kompetence vám pomohou v rozvoji vašeho manažerského portfolia. Využijte možnosti získat je dříve, než se stanou nepostradatelnými.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Bezpečnostní a zpravodajský systém
 • Bezpečnost IS
 • Úvod do protikorupční výchovy
 • Kyberbezpečnost
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Projektový management
 • Strategický management
 • Systémy řízení
Specialista kyberbezpečnosti, Security consultant, Zaměstnanec bezpečnostní agentury, Manažer bezpečnosti

Digitální ekonomika a inovace

Mnoho společností selhává ve schopnosti transformace na profitabilní fungování v ekonomice, která stále více přesouvá své těžiště do digitálního prostoru. Od měnících se technologií, které v důsledku mění poptávku i nabídku, komunikace, výběru a řízení personálních zdrojů až po marketing, všechny oblasti ekonomiky podniku stále více prolínají s digitálním prostorem. Naučte se inovovat prostřednictvím digitálních nástrojů, dnes i v budoucnu bude tato dovednost rozhodovat o úspěchu a neúspěchu.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Cirkulární ekonomika
 • Management inovací
 • Financování inovací
 • Design inovací
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Strategický management
 • Mezinárodní marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Ekonomické prostředí

Znalost ekonomického prostředí, v němž se pohybujete, je pro úspěch byznysu zásadní. Sebelepší produkt ani sebelepší marketing nezajistí dobré obchodní výsledky, pokud neznáte základní reálie byznys "krajiny", ve které se snažíte vypěstovat svůj obchodní úspěch. A pokud nevíte, jaké změny očekávat. Od ekonomického chování, specifik trhu práce po odhady poptávky ve vašem segmentu, dobrá orientace v ekonomickém prostředí je nutnou podmínkou manažerské profesionality.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Ekonomická geografie
 • Hospodářské dějiny
 • Specifika trhu práce v ČR
 • Mezinárodní právo veřejné
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Strategický management
 • Mezinárodní marketing
Pracovník v zahraničním obchodu nebo diplomatických službách, MPSV ČR, Úřad práce ČR, specialista ČSÚ

Finanční management a strategie

Zvládnout základy finančního managementu je pro manažerskou činnost považováno za "conditio sine qua non", podmínku nutnou, nikoliv dostačující. Zvládnout finanční analýzu, znalost daňové optimalizace a dovednost vytěžit maximum z auditu je pro stanovení úspěšně finanční strategie nezbytné. Finanční management, zvládnete-li ho, z vás učiní nepostradatelnou součást managementu.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Finanční management
 • Měření firemní výkonnosti
 • Finanční řízení a rozhodování
 • Manažerský controlling
 • Strategický management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Systémy řízení
 • Řízení lidských zdrojů
Key account manager, daňový poradce, účetní, ekonomický a finanční ředitel, controller, Treasury manažer

Finanční řízení firem

Občas všechno v byznysu jde, jak má: kvalifikovaní lidé vytvářejí dobrý, konkurenceschopný produkt, který marketingové oddělení umí představit a to obchodní prodat. Přesto nejsou ekonomické výsledky kdovíjak ohromující. Přitom někdy stačí vhodně přenastavit finanční toky, optimalizovat výdaje či podpořit slibné investice. Finanční řízení firem je komplexní dovednost, kterou si sebou můžete vzít do jakéhokoliv byznysu.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Finanční účetnictví
 • Manažerský controlling
 • Finanční management
 • Finanční analýza
 • Strategický management
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Systémy řízení
 • Řízení lidských zdrojů
Key account manager, daňový poradce, účetní, ekonomický a finanční ředitel, controller, Treasury manažer

Inovace a inovační řízení podniku

V ekonomice, jejímž hlavním driverem jsou inovace, pochopitelně všichni touží po tom být inovativní. Ne všem se to ale daří. Za inovacemi je vždy nutná změna myšlení, dovednost podívat se na realitu z jiného úhlu, “out of box” přístup. To platí jak pro rozjezdy startupů, tak pro transformaci zaběhnutých firem v proměnlivém prostředí digitálního světa. Změna myšlení z tzv. fixed mindset (strnulého myšlení) ne growth mindset (růstové myšlení) je proces, který musíte podnítit. Pojďte to zkusit.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Inovace
 • Business plán
 • Obchodní dovednosti
 • Marketingová komunikace
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Strategický management
Pracovník v podnicích orientovaných na inovace, Manažer inovačních projektů a týmů

Management firem

Management je vysoce komplexní dovednost postavená na znalosti silných a slabých stránek, dobrém odhadu příležitostí a rizik, dovednosti k jejich využití  (či omezení) vybrat správné lidi a ty pak v týmu umět dobře motivovat a vést. Dobrý manažer je schopen se neustále učit, dokáže vhodně delegovat pravomoci a úkoly a v krizi přesvědčit ostatní, že společně to zvládnou. Vedle toho musí mít ovšem dobré znalosti v oblasti financí, ekonomického prostředí i dovednost posoudit, jak marketovat. Chcete být skutečnými manažery? Pojďte se v tom zdokonalit.
Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Management rizik
 • Leadership
 • Management změny
 • Manažerské rozhodování
 • Projektový management
 • Systémy řízení
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategický management
Provozní ředitel, Projektový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

Marketing a marketingové strategie

Marketing je oblast procházející permanentními změnami. Cílové skupiny a jejich potřeby lze dnes definovat nástroji psychografie, komunikaci s cílovou skupinou je možné vést stále nově vznikajícími informačními kanály, měnící se návyky chování v digitálním prostoru snižují dopad dříve funkčních komunikátů a dává vzniknout novým. MArketing v digitální éře je skutečný surfing a neustálé hledání správné vlny. U nás se v tom zdokonalíte na MBA úrovni.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Marketingová komunikace
 • Marketingová strategie a plánování
 • Strategický marketing
 • Spotřební chování
 • Projektový management
 • Strategický management
 • Mezinárodní marketing
 • Ekonomické a sociální inovace
Marketingový specialista, Správce marketingových kampaní a výzkumů, Marketingový manager, Správce kontaktů s médii, Event manager

Mezinárodní vztahy

Svět se nenávratně propojil na ekonomické i komunikační úrovni. Žádný větší byznys, natož instituce či stát, se neobejdou bez dovednosti vstupovat do mezinárodních vod, jejichž pomyslná hloubka a občasná nestabilita nedovoluje přecházet po dně, nýbrž vyžaduje velmi dobrou dovednost v takových vodách plavat. Ekonomické, politické a kulturní reálie současného světa umožňují jak udržování dobrých vztahů, jde-li o státy, tak škálování byznysu na mezinárodní úrovni, jde-li o firmy. Pomůžeme vám naučit se plavat i tam, kam se většina ostatních neodváží.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Právo EU
 • Evropská unie
 • Obchodní dovednosti
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Strategický management
 • Mezinárodní marketing
Manažer, Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik, Sociolog, Vědecký pracovník, Kouč

Obchodní právo a právní vztahy

Spletitost smluvních vztahů, jejich legislativní proměnlivost, odlišnost podmínek navazování obchodních vztahů s entitami různých právních forem, vedle toho využívání veřejných prostředků nebo obchodování v EU, to vše vstupuje do byznysu současnosti i do nakládání s prostředky ve veřejném zájmu v institucích státní správy a samosprávy. Pokročilá znalost obchodního práva vám na manažerských místech pomůže vyjednávat tzv. lege artis a dosahovat takových formulací, které jsou pro váš byznys, případně veřejný zájem, jenž obhajujete, výhodné.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Mezinárodní právo veřejné
 • Smluvní právo
 • Právo EU
 • Právo v praxi II
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Strategický management
 • Systémy řízení
 • Řízení lidských zdrojů
Specialista pro ochranu práv, Firemní právník, Asistent

Reklama a PR

V reklamě a PR nezůstal za posledních deset let kámen na kameni. Digitální dimenze vytvořila úplně nové možnosti komunikace. To ale vyžaduje také zcela nové dovednosti: umět využít digitálních nástrojů k hloubkové analýze cílové skupiny, dobře jí namíchat její komunikační koktejl, sledovat rychle se měnící mediální svět, umět úspěšně vést kampaně na sociálních sítích. Zároveň umět "jazyk" cílové skupiny, proniknout její obrazotvornost a oslovit ji tak, aby to v informačním šumu současnosti nezaniklo. Zjistěte s naší pomocí, jak na to.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Reklama a PR
 • Reklamní strategie
 • Marketingová komunikace
 • Spotřební chování
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Mezinárodní marketing
 • Řízení lidských zdrojů
Marketingový specialista, Web designer, Správce kontaktů s influencery, Správce marketingových kampaní, Marketingový manager, PR manager

Technologie a průmysl 4.0

Technologie, nejen ty digitální, mění svět, nejen ten byznysový. Digitální svět proměnil všechny obory lidské činnosti a vtahuje stále více ekonomického dění a dal vzniknout zcela novým, které během několika let převzaly postavení ekonomických vlajkových lodí. Umělá inteligence plně automatizuje výrobní procesy až na úroveň optimalizace výroby dle predikce poruch. Nové energetické zdroje dokážou pravděpodobně velmi brzy změnit bázi jakékoliv ekonomické činnosti. Nové materiály změní oblékání i stavebnictví. Přijďte si k nám, nasaďte si virtuální brýle a najděte nové niky úspěšného businessu.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Průmysl 4.0
 • Organizace a řízení obchodu
 • Manažerský controlling
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Projektový management
 • Strategický management
 • Systémy řízení
Zaměstnanec v progresivních technologických a inovativních firmách, Finanční analytik, Marketing manager, Specialista v oblasti řízení rizik, Krizový manažer, Manažer

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Pan doktor Čejka látku vykládal srozumitelně. Co mě však velmi příjemně překvapilo, byl prostor pro naše dotazy, zážitky a komentáře z praxe. Díky tomuto stylu výuky jsem si zapamatovala mnohem více informací, než z obyčejného výkladu. Zejména rozbory situací z praxe byly dle mého názoru velmi dobrou přípravou na zkoušku.

Paní doktorka Urbancová je skvělá lektorka. Vedení jejich přednášek i videocvičení hodnotím velmi pozitivně především kvůli řadě praktických příkladů a velkém prostoru pro diskuzi.

Přednášky skvělé, propojené s praxí, záživné, paní inženýrka perfektní a přes svůj mladý věk veliký odborník. Za mne 1 podtržená!