VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Inovace a Udržitelnost Bc.

Profesní zaměření Inovace a Udržitelnost Bc.

 • Ekonomické a sociální inovace
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Inovační management
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Future design
 • Business Intelligence
 • Manažerské informační technologie
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Peofesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Google, Inovační centrum Ústeckého kraje, Centre for innovation studies, Laboratoř Nadace Vodafone, Dáme jídlo...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Inovací.
 • Realizace vlastních projektů / startupů se zaměřením na společenskou odpovědnost v rámci StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM.
 • O našich projektech se dozvíte více v DVTV, Forbes, nebo dalších médiích v rámci získaných ocenění.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Inovační management EM

Inovace jsou alfou každé vyspělé ekonomiky. Ať už jde o start up nebo nový produkt nadnárodní korporace, je nutné umět jeho vývoj řídit a dovést ho k úspěšné realizaci. Drtivá většina nových nápadů skončí neúspěchem, někdy zbytečně. Pojďte se naučit tomu předejít.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Design inovací
 • Řízení změn
 • Marketing inovací na webu
 • Nová média
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Psychologie
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Inovace
 • Právo v praxi
 • Projektové řízení
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Ekonomické a sociální inovace EM

Ekonomické a sociální inovace názorným způsobem propojují teorii z oblasti inovací a dalších oborů s reálným podnikatelským prostředím. Orientujte se v teorii inovací a naučte se pracovat s vhodnými kreativními nástroji.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Podnikatelský plán a startup
 • Design inovací
 • Diverzity management
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketingová komunikace
 • Psychologie
 • Sociologie řízení
 • Ekonomické prostředí
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Inovace
 • Projektové řízení
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Udržitelný rozvoj a podnikání EM

Získejte schopnost vnímat ekonomickou, sociální a environmentální rovinu udržitelnosti. Udržitelný život a spotřeba se dostávají do popředí zájmu nejen takzvaných „zelených“ spotřebitelů, ale každého z nás. Udržitelné podnikání je na vzestupu v době, kdy finanční krize umocněná sociálními a ekologickými problémy a vzrůstající zodpovědností spotřebitelů mění ekonomické a podnikatelské prostředí, kde zákazníci inklinují k nákupům zboží a služeb, u kterých vnímají hodnoty jiné než finanční.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Podnikatelský plán a startup
 • Surovinové zdroje a ekonomika
 • Sdílená ekonomika
 • Management rizik
 • Marketingová komunikace
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Finanční management
 • Manažerské dovednosti
 • Inovace
 • Projektové řízení
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Seberozvoj a rozvoj světa EM

Zaměříme se na zodpovězení těžké otázky: jak bude vypadat budoucnost světa? Budoucnost v celém námi uchopitelném spektru možností, které se týkají jednotlivců, rodin, organizací, vesnic, měst, národů, mezinárodního společenství i Země jako celku. Uchopit tuto otázku v celé její šíři je náročné, avšak pro pochopení reality našich životů nezbytné. Doba, ve které žijeme, je dobou velké transformace. Výsledkem může být dystopie vedoucí k destrukci nebo protopie vedoucí k regeneraci, k nové renesanci. Nejpravděpodobnějším scénářem je geograficky rozčleněné spektrum rozkladných a regenerativních procesů. Ještě nikdy jsme nestáli před tak komplexní soustavou výzev jako dnes. A ještě nikdy nebyla člověku svěřena taková výsada vědomě formovat budoucnost, jaké se můžeme těšit dnes.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Filosofie pro kulturní kreativce
 • Předvídání budoucích trendů
 • Fake news a informační války
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Leadership
 • Psychologie
 • Vyjednávání a řešení konfliktů

* V rámci zápisu volitelných předmětů / PA, doporučujeme volbu předmětu Discovering your purpose & potential, který zaměření vhodně doplňuje

 • Inovace
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Etika a společenská odpovědnost
Strategie, HR, vzdělávání, management rizik, plánování, CSR, udržitelnost, Odborné a vedoucí funkce ve firmách, médiích, světě nadací, politických institucích a neziskovém sektoru

Future design EM

The dominant metatrend in the 21st century is “The Great Transition”, which can also be referred to as the Great Transformation (Karl Polanyi), Macroshift (Ervin László), Polycrisis (Edgar Morin), the Long Emergency (James Howard Kunstler), the Great Turning (David Korten), a Meta-system Transformation (Francis Heylighen), a Mutation of Consciousness (Jean Gebser), etc. These terms refer to a complex and profound transformative process in all spheres of society – a process that will probably last decades. Every organisation will need culturally creative people to work with this trend. The main goal of our “future design” specialisation is to help people and organisations become “future friendly”, i.e. to become aware of likely future scenarios, ready to prepare for the future, and able to co-create desirable futures.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Philosophy for cultural creatives (ENG)
 • Future trends (ENG)
 • Fake news & information wars (ENG)
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Leadership
 • Psychologie
 • Vyjednávání a řešení konfliktů

* V rámci zápisu volitelných předmětů / PA, doporučujeme volbu předmětu Discovering your purpose & potential, který zaměření vhodně doplňuje

* ENG - předmět probíhá v anglickém jazyce

 • Inovace
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Projektové řízení
 • Manažerské dovednosti
Strategy, human resources, education, risk management, planning, corporate social responsibility, sustainability, Expert and leadership functions in firms, financial institutions, foundations, media, political institutions and the non-profit sector

Manažerské informační technologie EM

Takřka žádné podnikání se neobejde bez on-line podpory. Webové stránky, komunikační platformy, rezervační systémy, marketing na sociálních sítích a mnoho dalších nezbytných nástrojů potřebují velké korporace i živnostníci. Ve vlastním podnikání i zaměstnání budete potřebovat znalosti z oblasti managementu, práva, marketingu i řízení. Zde je získáte.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Bezpečnost IS
 • Tvorba webu
 • Informatika
 • Nová média
 • Leadership
 • Sociologie řízení
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Logika
 • Management
 • Exaktní myšlení
 • Projektové řízení
 • Manažerské dovednosti
Projektový manažer, Data scientist, Analytik ICT

Business Intelligence EM

Říká se, že data jsou nové zlato a často to skutečně platí. S rozvojem IT a nových technologií mají firmy k dispozici mnoho dat, které jim mohou umožnit lépe a správně řídit jejich fungování a plánování, a to jak to strategické, tak to operativní a každodenní. Firmy však musí data umět získat z interních i externích zdrojů, zvolit správnou technologickou infrastrukturu, data správně zpracovat a interpretovat a svým zaměstnancům pak ty správné výstupy poskytnout včas a srozumitelně. Naučte se tedy data získávat, zpracovávat a analyzovat a staňte se odborníkem, jehož výstupy a podněty budou používat všechna oddělení firmy.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Data-driven business management
 • Databázové systémy a architektura
 • Analytika, reporting a měření výkonnosti
 • Digitální marketing
 • Marketingový výzkum
 • Leadership
 • Finanční analýza
 • Logika
 • Management
 • Ekonomické prostředí
 • Manažerská ekonomie
 • Exaktní myšlení v ekonomii
Marketingový specialista, Správce marketingových kampaní, Web designer

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Styl výuky pana doktora Kotuliče mi velmi vyhovoval a myslím si, že nás tak naučil víc, než kdyby jen suše přednášel. Dal nám možnost si vše prakticky ozkoušet a to velice oceňuji.

Pan doktor Řehoř je jeden z největších "pokladů na VŠEM". Je to odborník na svém místě!

Přednášející má neuvěřitelné zkušenosti se sociálními inovacemi, a to nejen z Čech, ale především ze světa. Velmi zajímavé přednášky s možností zapojení do aktuálně běžícího projektu.