VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia > Zaměření Inovace Bc./BBA

Zaměření Inovace Bc./BBA

 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční on-line (BBA / MSc. / MBA / Ph.D. / DBA)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Zaměření INOVACE

 • Obsah zaměření navržené odborníky z firem Google, Deloitte, Inovační centrum Ústeckého kraje, Centre for innovation studies, Laboratoř Nadace Vodafone, Dáme jídlo, Nestlé...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Inovací.
 • Realizace vlastních projektů / startupů se zaměřením na společenskou odpovědnost v rámci StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM.
 • O našich projektech se dozvíte více v DVTV, Forbes, nebo dalších médiích v rámci získaných ocenění.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Inovační management

Inovace jsou alfou každé vyspělé ekonomiky. Ať už jde o start up nebo nový produkt nadnárodní korporace, je nutné umět jeho vývoj řídit a dovést ho k úspěšné realizaci. Drtivá většina nových nápadů skončí neúspěchem, někdy zbytečně. Pojďte se naučit tomu předejít.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Design inovací
 • Řízení změn
 • Marketing inovací na webu
 • Nová média
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Psychologie
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Inovace
 • Právo v praxi
 • Projektové řízení
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Ekonomické a sociální inovace

Ekonomické a sociální inovace názorným způsobem propojují teorii z oblasti inovací a dalších oborů s reálným podnikatelským prostředím. Orientujte se v teorii inovací a naučte se pracovat s vhodnými kreativními nástroji.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Podnikatelský plán a startup
 • Design inovací
 • Diverzity management
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketingová komunikace
 • Psychologie
 • Sociologie řízení
 • Ekonomické prostředí
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Inovace
 • Projektové řízení
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Udržitelný rozvoj a podnikání

Získejte schopnost vnímat ekonomickou, sociální a environmentální rovinu udržitelnosti. Udržitelný život a spotřeba se dostávají do popředí zájmu nejen takzvaných „zelených“ spotřebitelů, ale každého z nás. Udržitelné podnikání je na vzestupu v době, kdy finanční krize umocněná sociálními a ekologickými problémy a vzrůstající zodpovědností spotřebitelů mění ekonomické a podnikatelské prostředí, kde zákazníci inklinují k nákupům zboží a služeb, u kterých vnímají hodnoty jiné než finanční.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Podnikatelský plán a startup
 • Surovinové zdroje a ekonomika
 • Sdílená ekonomika
 • Management rizik
 • Marketingová komunikace
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Finanční management
 • Manažerské dovednosti
 • Inovace
 • Projektové řízení
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

DALŠÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ STUDIA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Celé rozhovory na YouTube Studium VŠEM

Styl výuky pana doktora Kotuliče mi velmi vyhovoval a myslím si, že nás tak naučil víc, než kdyby jen suše přednášel. Dal nám možnost si vše prakticky ozkoušet a to velice oceňuji.

Pan doktor Řehoř je jeden z největších "pokladů na VŠEM". Je to odborník na svém místě!

Přednášející má neuvěřitelné zkušenosti se sociálními inovacemi, a to nejen z Čech, ale především ze světa. Velmi zajímavé přednášky s možností zapojení do aktuálně běžícího projektu.