VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Management Bc.

Profesní zaměření Management Bc.

 • Administrativa a management
 • Management změn
 • Mezinárodní management
 • Management veřejné správy
 • Management sociálních služeb
 • Event management
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Nestlé, DHL, ČSOB, M.C.Triton, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Managementu.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Administrativa a management

Mnoho lidí by chtělo rozhodovat, ale chybí jim dovednost ukázat, jak rozhodnutí naplnit a administrovat. Přitom jakékoliv manažerské rozhodnutí lze hodnotit až podle dopadů a výsledků. Pojďte se naučit, jak skloubit rozhodování s proveditelností. Získáte komparativní výhodu proti těm, kdo jen rozhodují.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Řízení administrativních procesů
 • Management rizik
 • Time management
 • Management lidských zdrojů II
 • Řízení změn
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Finanční analýza
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Asistent, Provozní ředitel, Administrativní pracovník, Vedoucí oddělení

Management změn

Staňte se nositelem změny adaptabilním na řadu specifických oblastí! Technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy, buďte připraveni na změnu ve vlastní společnosti, nebo buďte nápomocní s procesem změny ve vybrané organizaci.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Řízení změn
 • Management rizik
 • Řízení administrativních procesů
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketingová komunikace
 • Marketingový výzkum
 • Public relations
 • Management lidských zdrojů
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Projektový manažer, Krizový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

Management veřejné správy

Veřejné instituce jsou “vesmírem”, v jehož zákoutích není jednoduché se vyznat. Pokud vidíte svou budoucnost ve správě věcí veřejných, nebo v této oblasti už pracujete, měli byste mít velmi dobrou znalost v oblasti čerpání z evropských fondů, celkový vhled do dotační politiky, právních náležitostí a manažerské dovednosti. V tomto studijním programu potřebnou kvalifikaci získáte.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Soukromý a veřejný sektor
 • Moderní trendy ve veřejné správě
 • Integrita a etika veřejné správy
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Management rizik
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Sociologie řízení
 • Management
 • Ekonomické prostředí
 • Právo a právní prostředí
 • Právo v praxi
 • Manažerské dovednosti
Koordinátor projektů EU, Právní asistent, vedoucí právního oddělení, Koordinátor dotační politiky, Ředitel odboru, Vedoucí oddělení, Manažerské pozice ve veřej. správě či v soukr. sektoru, Ministerský rada

Management sociálních služeb

Pochopte souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na manažerské rozhodování. Získejte schopnost analyzovat sociální problémy a navrhovat účinná opatření k jejich řešení, identifikujte potřeby organizace a navrhněte potřebné inovace.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Sociální služby
 • Veřejné služby
 • Management a marketing služeb
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Sociologie řízení
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Finanční analýza
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Projektové řízení
 • Právo v praxi
 • Inovace
Koordinátor služeb, Pracovník zařízení sociálních služeb, Manažer / Ředitel poskytovatele sociálních služeb, Zaměstnanec odboru sociálních věcí, Konzultant, Zaměstnanec Úřadu Práce a Správy sociálního zabezpečení

Event management

Eventy jsou královská disciplína managementu, něco jako desetiboj v atletice. Program, v němž musí vše dobře navazovat, se blíží dramaturgii v divadle. Event manažer je režisér, který musí dobře pochopit, pro jaké publikum se hraje, podle toho navrhnout místo, scénografii i obsazení. A přitom se musí vejít do budgetu, který někdy vyžaduje naprosté impro, někdy super gala. A to celé je často důležité umět dobře prodat, tedy odkomunikovat, ať už na sociálních sítích, nebo v médiích. V event managementu není o překvapení nouze! Aby vám ta překvapení dělala na konci dne převážně radost, pojďte se naučit, jak na to. Trh práce na vás netrpělivě čeká!

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Marketingová komunikace
 • Public relations
 • Nová média
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Event management
 • Event marketing
 • Komunikace a rétorika
 • Marketing
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Právo v praxi
 • Inovace
 • Manažerské dovednosti

Event manager


Mezinárodní management

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

To vše v podmínkách, kdy technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy. A zejména v situaci, kdy není možné přemýšlet v hranicích českého trhu. Pronikněte do práva a ekonomických i kulturních souvislostí v mezinárodním měřítku.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Mezinárodní vztahy
 • Globální politika
 • Sdílená ekonomika
 • Management rizik
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Finanční analýza
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Management
 • Dějiny podnikání
 • Ekonomické prostředí
 • Etika a společenská odpovědnost
Manažer, Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik, Sociolog, Vědecký pracovník, Kouč

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Přednášky doktora Blažka byly bohaté na praxi, zajímavě vedené a naprosto adekvátní danému učivu. Pro mne byly velice přínosné i konzultace, jejichž výstup jsem použila úspěšně na své pracovní pozici. Děkuji!

Pan doktor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.