VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Management Bc.

Profesní zaměření Management Bc.

 • Administrativa a management
 • Management změn
 • Mezinárodní management
 • Management veřejné správy
 • Management sociálních služeb
 • Event management
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Nestlé, DHL, ČSOB, M.C.Triton, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Managementu.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního ročníku studia, pokud změníte své preference.

Administrativa a management

Mnoho lidí by chtělo rozhodovat, ale chybí jim dovednost ukázat, jak rozhodnutí naplnit a administrovat. Přitom jakékoliv manažerské rozhodnutí lze hodnotit až podle dopadů a výsledků. Pojďte se naučit, jak skloubit rozhodování s proveditelností. Získáte komparativní výhodu proti těm, kdo jen rozhodují.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Řízení administrativních procesů
 • Management rizik
 • Time management
 • Management lidských zdrojů II
 • Řízení změn
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Finanční analýza
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Asistent, Provozní ředitel, Administrativní pracovník, Vedoucí oddělení

Management změn

Staňte se nositelem změny adaptabilním na řadu specifických oblastí! Technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy, buďte připraveni na změnu ve vlastní společnosti, nebo buďte nápomocní s procesem změny ve vybrané organizaci.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Řízení změn
 • Management rizik
 • Řízení administrativních procesů
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketingová komunikace
 • Marketingový výzkum
 • Public relations
 • Management lidských zdrojů
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Projektový manažer, Krizový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

Management veřejné správy

Veřejné instituce jsou “vesmírem”, v jehož zákoutích není jednoduché se vyznat. Pokud vidíte svou budoucnost ve správě věcí veřejných, nebo v této oblasti už pracujete, měli byste mít velmi dobrou znalost v oblasti čerpání z evropských fondů, celkový vhled do dotační politiky, právních náležitostí a manažerské dovednosti. V tomto studijním programu potřebnou kvalifikaci získáte.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Soukromý a veřejný sektor
 • Moderní trendy ve veřejné správě
 • Integrita a etika veřejné správy
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Management rizik
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Sociologie řízení
 • Management
 • Ekonomické prostředí
 • Právo a právní prostředí
 • Právo v praxi
 • Manažerské dovednosti
Koordinátor projektů EU, Právní asistent, vedoucí právního oddělení, Koordinátor dotační politiky, Ředitel odboru, Vedoucí oddělení, Manažerské pozice ve veřej. správě či v soukr. sektoru, Ministerský rada

Management sociálních služeb

Pochopte souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na manažerské rozhodování. Získejte schopnost analyzovat sociální problémy a navrhovat účinná opatření k jejich řešení, identifikujte potřeby organizace a navrhněte potřebné inovace.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Sociální služby
 • Veřejné služby
 • Management a marketing služeb
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Sociologie řízení
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Finanční analýza
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Projektové řízení
 • Právo v praxi
 • Inovace
Koordinátor služeb, Pracovník zařízení sociálních služeb, Manažer / Ředitel poskytovatele sociálních služeb, Zaměstnanec odboru sociálních věcí, Konzultant, Zaměstnanec Úřadu Práce a Správy sociálního zabezpečení

Event management

Eventy jsou královská disciplína managementu, něco jako desetiboj v atletice. Program, v němž musí vše dobře navazovat, se blíží dramaturgii v divadle. Event manažer je režisér, který musí dobře pochopit, pro jaké publikum se hraje, podle toho navrhnout místo, scénografii i obsazení. A přitom se musí vejít do budgetu, který někdy vyžaduje naprosté impro, někdy super gala. A to celé je často důležité umět dobře prodat, tedy odkomunikovat, ať už na sociálních sítích, nebo v médiích. V event managementu není o překvapení nouze! Aby vám ta překvapení dělala na konci dne převážně radost, pojďte se naučit, jak na to. Trh práce na vás netrpělivě čeká!

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Marketingová komunikace
 • Public relations
 • Nová média
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Event management
 • Event marketing
 • Komunikace a rétorika
 • Marketing
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Právo v praxi
 • Inovace
 • Manažerské dovednosti

Event manager, Team leader, Event specialist, koordinátor společenských akcí, manažer


Mezinárodní management

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

To vše v podmínkách, kdy technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy. A zejména v situaci, kdy není možné přemýšlet v hranicích českého trhu. Pronikněte do práva a ekonomických i kulturních souvislostí v mezinárodním měřítku.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Mezinárodní vztahy
 • Globální politika
 • Sdílená ekonomika
 • Management rizik
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Finanční analýza
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Management
 • Dějiny podnikání
 • Ekonomické prostředí
 • Etika a společenská odpovědnost
Manažer, Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik, Sociolog, Vědecký pracovník, Kouč

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Přednášky doktora Blažka byly bohaté na praxi, zajímavě vedené a naprosto adekvátní danému učivu. Pro mne byly velice přínosné i konzultace, jejichž výstup jsem použila úspěšně na své pracovní pozici. Děkuji!

Pan doktor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.