VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia > Zaměření Management Bc./BBA

Zaměření Management Bc./BBA

 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční on-line (BBA / MSc. / MBA / Ph.D. / DBA)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Zaměření MANAGEMENT

 • Obsah zaměření navržené odborníky z firem Google, Deloitte, Nestlé, DHL, ČSOB, M.C.Triton, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Managementu.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Krizový management

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Krizové řízení
 • Management rizik
 • Time management
 • Age management
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Psychologie
 • Public relations
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik

Administrativa a management

Mnoho lidí by chtělo rozhodovat, ale chybí jim dovednost ukázat, jak rozhodnutí naplnit a administrovat. Přitom jakékoliv manažerské rozhodnutí lze hodnotit až podle dopadů a výsledků. Pojďte se naučit, jak skloubit rozhodování s proveditelností. Získáte komparativní výhodu proti těm, kdo jen rozhodují.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Řízení administrativních procesů
 • Management rizik
 • Time management
 • Management lidských zdrojů II
 • Řízení změn
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Finanční analýza
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Asistent, Provozní ředitel, Administrativní pracovník, Vedoucí oddělení

Projektový management

Ovládněte projektové řízení v kostce! Poznejte různé přístupy k řízení projektu, životní cyklus projektu i metody využívané při přípravě a realizaci projektu. Naučte se projekt navrhnout, naplánovat, řídit a také ukončit.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Podnikatelský plán a startup
 • Time management
 • Management rizik
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Management lidských zdrojů II
 • Finanční analýza
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Projektový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

Management změn

Staňte se nositelem změny adaptabilním na řadu specifických oblastí! Technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy, buďte připraveni na změnu ve vlastní společnosti, nebo buďte nápomocní s procesem změny ve vybrané organizaci.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Řízení změn
 • Management rizik
 • Řízení administrativních procesů
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketingová komunikace
 • Marketingový výzkum
 • Public relations
 • Management lidských zdrojů
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Projektový manažer, Krizový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

DALŠÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ STUDIA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Přednášky doktora Blažka byly bohaté na praxi, zajímavě vedené a naprosto adekvátní danému učivu. Pro mne byly velice přínosné i konzultace, jejichž výstup jsem použila úspěšně na své pracovní pozici. Děkuji!

Pan doktor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.