Performance management

Získáte dovednosti pro úspěšnou práci v oblasti řízení výkonu.

Předmět se věnuje detailně procesům performance managementu a aktuálním pojetím a přístupům k hodnocení a rozvoji pracovního výkonu jedinců. Cílem předmětu je předat studentům znalosti a dovednosti pro úspěšnou práci v oblasti řízení výkonu a výkonnosti, včetně nastavení rozvojových a hodnotících procesů, metod a aktivit.

  • Vymezení pojmu performance management. Definice pojmů, výkon a výkonnost.
  • Cíle a pojetí performance managementu. Typy a modely performance managementu.
  • Faktory ovlivňující performance management. Organizační kultura.
  • Proces performance managementu. Strategie a cíle organizace, plánování výkonu a rozvoje.

Markéta Šnýdrová

  • Celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR.
  • V letech 2006-2012 zastávala pozici specialistky personálního marketingu v Komerční bance.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní Šnýdrová je prostě skvělá lektorka a moc oceňuji její přístup nejen k výuce, ale i k možnosti zkoušky na hodině. Chce z nás studentů dostat, co nejvíce a motivovat nás, což je skvělé. Jsem moc ráda, že jsem ji měla podruhé možnost na předmětu mít a takových lektorů by mělo být prostě víc.

Paní doktorka Šnýdrová je nejlepší profesorka, kterou jsem na této škole potkala. Je to odborník na svém místě a její přednášky byly zážitkem.

Skvěle vedený předmět plný praktických informací a příjemná míra zapojení nás studentů.