Právo v praxi II

Student se umí v podnikání odpovědně rozhodovat, a to i s vědomím možných následků.

Předmět Právo v praxi II je určen pro studenty neprávnického oboru, a je součástí systému čtyř předmětů uvádějících studenty do problematiky právního a politického prostředí (Právo a právní prostředí, Stát a politické prostředí, Právo a podnikání I, Právo a podnikání II). Výuka je zaměřena rozšíření znalostí a návyků z předchozího předmětu a to především v oblasti civilního práva procesního a správního práva. Student si osvojí základy finančního, bankovního a devizového práva, zejména však daňového práva, cel a poplatků.

 • Civilní řízení. Řízení nalézací v OSŘ, vykonávací, exekuční.
 • Řízení před rozhodci.
 • Úpadek podnikatele a insolvenční řízení.
 • Podnikání a správní řízení, opravné prostředky.
 • Základy finančního, bankovního a devizového práva.
 • Právo kapitálového trhu. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Daňové právo. Daňový systém a daňová soustava v ČR, přímé daně, nepřímé daně.

Peter Brezina

 • Právník a překladatel.
 • Ve výuce se snaží k právu přistupovat komplexně a představovat jeho jednotlivé prvky tak, aby to bylo srozumitelné i neprávníkům, aniž by přitom utrpěla přesnost výkladu.

Cyril Svoboda

 • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha a Policejní akademie České republiky.
 • Zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky mě velmi baví. Pan Svoboda doplňuje přednášky historkami ze své velké politické praxe a probírá s námi aktuální témata. Vždy si poslechne náš názor se kterým buď souhlasí nebo mu oponuje, což se poměrně často promítne do diskuze o daném tématu.
 

Je mi ctí chodit na přednášky a diskutovat s takovými lidmi, jako je pan Dr. Svoboda. Děkuji za tyto možnosti!

Potěšilo mě, že doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění