Řízení lidských zdrojů

Během hodin budete řešit reálné případové studie z HR praxe.

Předmět Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na analýzu a nalezení příčinných faktorů uvnitř organizace vedoucích k narušení harmonického fungování lidského kapitálu uvnitř organizace a k řešení personálních problémů.

  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Řízení výkonu prostřednictvím vzdělávání a rozvoje.
  • Řízení kariéry. Identifikace řízení kariéry jako jedna z personálních činností.
  • Aktuální trendy HR. Mobility management, talent management, znalostní management.

Hana Urbancová

  • Ředitelka státní příspěvkové organizace s více než 41 zaměstnanci a také hlavní řešitelka několika tuzemských grantů a 1 zahraničního grantu.
  • Působí jako konzultantka vedení organizací v otázkách řízení lidských zdrojů se zaměřením na personální audit, age management a management kontinuity znalostí.
  • Publikační činnost čítá více než stovky vědeckých článků s ohlasy v tuzemsku i zahraničí založených na praktických výzkumech (h-index 4).

Robin Čejka

  • Absolvent Západočeské univerzity – fakulty ekonomické, České zemědělské univerzity – fakulty provozně ekonomické, studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké školy finanční a správní na katedře finanční.
  • Pracoval jako manažer v obchodní společnosti. V posledních letech působí v oblasti HR jako personální ředitel a v současné době jako HR manažer.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Řízení lidských zdrojů s panem doktorem Čejkou bylo pro mne velkým přínosem. Během přednášek byly zodpovězeny dotazy studentů a přednášky byly zajímavé, dynamické a přínosné. Látka byla vysvětlována na příkladech z praxe.

Pan doktor Čejka látku vykládal srozumitelně. Co mě však velmi příjemně překvapilo, byl prostor pro naše dotazy, zážitky a komentáře z praxe. Díky tomuto stylu výuky jsem si zapamatovala mnohem více informací, než z obyčejného výkladu. Zejména rozbory situací z praxe byly dle mého názoru velmi dobrou přípravou na zkoušku.

Paní doktorka Urbancová je skvělá lektorka. Vedení jejich přednášek i videocvičení hodnotím velmi pozitivně především kvůli řadě praktických příkladů a velkém prostoru pro diskuzi.