VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Student měsíce VŠEM

Student měsíce VŠEM

Rektor VŠEM vybírá na základě podnětů od členů Akademické rady VŠEM a akademických pracovníků studenta VŠEM, který se svou aktivitou zasloužil o dobré jméno VŠEM, zúčastnil se zajímavého projektu, či studuje s vynikajícími studijními výsledky. Ocenění Studenta měsíce je předáno v rámci slavnostní příležitosti (Imatrikulace, Promoce) z rukou rektora VŠEM.

Akademický rok 2016/2017

Akademický rok 2015/2016

Akademický rok 2014/2015