Vyjednávání a řešení konfliktů

Konflikt je rozpor, který je součástí střetávání protichůdných tendencí.

Cílem předmětu Vyjednávání a řešení konfliktů je naučit studenty orientovat se v problematice konfliktů a základních nástrojů jejich rozpoznání a naučit se různé způsoby zvládání konfliktních situací. Zvláštní pozornost je pak věnována procesu vyjednávání a používání vhodných strategií vyjednávání. Vyjednávání a řešení konfliktů je problematikou, se kterou se absolvent setká v každodenním životě (v osobním i pracovním), z tohoto důvodu jsou komunikační dovednosti, schopnost vyjednávání a řešení konfliktů důležitými a často vyžadovanými dovednostmi. Správně volená strategie je základním předpokladem úspěšného vyjednávání. Efektivní volba strategie dává konkurenční výhodu. Díky ní je možné soustředit se na podstatu věci, dosáhnout ve vyjednávání co nejlepších výsledků při co nejmenších ztrátách. Předmět je veden převážně interaktivní formou (skupinová práce na případových studiích, modelové situace, diskuze).

  • Konflikt a řešení konfliktů. 
  • Vyjednávání.
  • Mediace.

Markéta Šnýdrová

  • Po celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR.
  • Působila na pozicích specialistů i v manažerských pozicích ve státním sektoru i v soukromé sféře.
  • Nyní se věnuje lektorské a poradenské činnosti v oblasti Managementu lidských zdrojů – nastavování strategií, nastavování firemní kultury, řešení konfliktů, identifikace nedostatků v rámci jednotlivých personálních činností.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní Šnýdrová je prostě skvělá lektorka a moc oceňuji její přístup nejen k výuce, ale i k možnosti zkoušky na hodině. Chce z nás studentů dostat, co nejvíce a motivovat nás, což je skvělé. Jsem moc ráda, že jsem ji měla podruhé možnost na předmětu mít a takových lektorů by mělo být prostě víc.

Paní doktorka Šnýdrová je nejlepší profesorka, kterou jsem na této škole potkala. Je to odborník na svém místě a její přednášky byly zážitkem.

Skvěle vedený předmět plný praktických informací a příjemná míra zapojení nás studentů.