VŠEM > Studium VŠEM > Struktura Bc.

Struktura Bc.

 • Forma studia Prezenční / Kombinovaná / Distanční
 • Zahájení studia 2x ročně (duben, říjen)
 • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
 • Bakalářský program Ekonomika a management EM
 • Bakalářský program Lidské zdroje LZ
 • Volba profesního zaměření absolventa

Bc. + MBA

 • Získejte v rámci studia VŠEM profesní titul MBA!
 • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta)
 • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent programu
  Bc. | BBa na VŠEM profesní titul MBA.

Profil absolventa EM

Získání a rozšíření základních a mezioborových znalostí a dovedností v oblasti ekonomie a managementu, inovací se zaměřením na obchod (business), marketing, finanční řízení a lidské zdroje, s návazností na osobní a profesní rozvoj v rámci působení u firem a organizací, případně jako odborný základ pro pokračování na navazující studijní program VŠEM (Ing.).

Schopnosti analytického a etického myšlení, s širokým ekonomickým a společenským přehledem v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle zvolené skladby předmětů  bakalářského studijního programu.

Profil absolventa LZ

Získání a rozšíření znalostí a dovedností v oblastech sociologie a socioekonomického prostředí, managementu lidských zdrojů, sociologického výzkumu, psychologie, motivace a komunikace, včetně pracovního práva a jeho aplikaci v organizacích.

Absolvent dokáže aplikovat manažerské dovednosti a schopnosti při jednání, vedení a řízení lidí (komunikace, koordinace, kooperace, vyjednávání, delegování, motivace, psychologie a další) a je schopen komplexního myšlení v širších manažerských právních, psychologických i ekonomických souvislostech.

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM