VŠEM > Studium VŠEM > Struktura EM / Bc.

Struktura EM / Bc.

 • Forma studia Prezenční / Kombinovaná / Distanční
 • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
 • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
 • Bakalářský program Ekonomika a management EM
 • Volba profesního zaměření absolventa

Profil absolventa

Získání a rozšíření základních a mezioborových znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomie a managementu, inovací se zaměřením na obchod (business), marketing, finanční řízení a lidské zdroje, s návazností na osobní a profesní rozvoj v rámci budoucího i současného působení u firem a organizací, případně jako odborný základ pro pokračování v rámci navazujícího studijního programu VŠEM (Ing.).

Schopnosti analytického a etického myšlení, s širokým ekonomickým a společenským přehledem v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle zvolené skladby předmětů v rámci struktury studia bakalářského studijního programu.

Bc. + MBA VŠEM | získejte v rámci studia VŠEM profesní titul MBA!

 • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta).
 • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent programu Bc./BBA na VŠEM profesní titul MBA.

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM