VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia Bc./BBA

Struktura studia Bc./BBA

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: Prezenční / kombinovaná I a II
 • Studijní poplatky: od 20.000 Kč / rok
 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: Prezenční / kombinovaná I a II / Distanční
 • Studijní poplatky: od 20.000 Kč / rok

Studiujní progam Bc. / BBA

 • Získání a rozšíření základních mezioborových znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomie a managementu.
 • Individualizace studia volbou volitelných předmětů dle zvolené oblasti a konkrétních preferencí studenta.
 • Profilové předměty dle zvoleného zaměření studia s důrazem na teoretické i praktické znalosti dané problematiky.
 • Představují rozšíření základních nebo teoretických znalostí pro danou studijní oblast pod vedením odborníků z praxe.
 • Obsahují Semináře, Exkurze, Workshopy, Předměty v anglickém jazyce.
 • Výstup v podobě písemné rešerše, projektu či prezentace, zpravidla realizovaný na základě požadavků konkrétní firmy.
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Seminář kontrola studia
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace
 • Pravidelná vystoupení významných a zajímavých osobností v rámci výuky i dílčích přednášek na VŠEM, jako nedílná součást studia.
 • Hosté VŠEM
 • Skill-port VŠEM

Ve všední dny

 • Prezenční forma je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech do pondělí do pátku (4 - 5x za trimestr).
 • Vzorový rozvrh prezenční formy studia

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech od pondělí do pátku (1x za trimestr/studijní předmět).
 • Vzorový rozvrh kombinované formy studia

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma je realizována online formou prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a Studijní materiály VŠEM).
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních a časových preferencí studenta.
 • Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc / MBA.

Bonusy studia na VŠEM