Finanční management

Jednotlivé oblasti finančního řízení firmy.

Předmět Finanční management je zaměřen na klíčové faktory finančního řízení firmy, jako je financování firmy, řízení likvidity, efektivní volba a řízení kapitálové struktury firmy, kapitálové rozpočtování a oceňování.

Součástí výuky je prezentace a procvičování příkladů a případových studií převzatých z manažerské praxe.

 • Firemní finanční plány a přístupy k jejich zpracování.
 • Modely financování firmy z hlediska životního cyklu firmy.
 • Efektivní řízení zadlužení firmy.
 • Nástroje řízení likvidity firmy.
 • Přístupy k řízení pracovního kapitálu firmy.
 • Kapitálové rozpočtování zaměřené na vyhodnocování ekonomické efektivnosti investic.
 • Základy oceňování akcií, dluhopisů a podniků.

Miroslav Špaček

 • Docent v oboru Ekonomika a management.
 • V minulosti působil jako výkonný ředitel, finanční ředitel a ředitel pro strategii ve společnostech zabývajících se farmacií, chemií a facility managementem.
 • V současnosti se zaměřuje na finanční řízení podniku, investiční rozhodování, řízení investičního procesu ve firmě, financování a oceňování podniků.

Petr Mašín

 • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
 • Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

Václav Baroch

 • Ve své práci propojuje světy IT a financí.
 • Je spoluzakladatelem dvou úspěšných startupů a má pracovní zkušenosti z malých podniků, bank a finančních institucí.

Radka Pešková

 • Zabývá se finančním řízením firem, a to na různých manažerských či ekonomických pozicích. Profesní dráha zahrnuje více než 20 let praxe v ekonomickém a technickém managementu se specializací na finanční management, a to jednak v rámci veřejných jednak v rámci privátních subjektů.
 • Současně s touto činností se dlouhodobě věnuje lektorské činnosti a publikačním aktivitám. V rámci své činnosti rovněž působila v projektech zaměřených na sociální služby či zdravotnictví ČR.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan docent skvěle přednáší, poutavě a propojuje teorii s bohatou praxí. Jak z finančního managementu v ČJ, tak v Aj jsem byla nadšena.

Výborně prezentované, oceňuji příklady z praxe.

Velmi přínosný předmět a velmi fundovaný lektor.