Finanční management

Jednotlivé oblasti finančního řízení firmy.

Předmět Finanční management je zaměřen na klíčové faktory finančního řízení firmy, jako je financování firmy, řízení likvidity, efektivní volba a řízení kapitálové struktury firmy, kapitálové rozpočtování a oceňování.

Součástí výuky je prezentace a procvičování příkladů a případových studií převzatých z manažerské praxe.

 • Firemní finanční plány a přístupy k jejich zpracování.
 • Modely financování firmy z hlediska životního cyklu firmy.
 • Efektivní řízení zadlužení firmy.
 • Nástroje řízení likvidity firmy.
 • Přístupy k řízení pracovního kapitálu firmy.
 • Kapitálové rozpočtování zaměřené na vyhodnocování ekonomické efektivnosti investic.
 • Základy oceňování akcií, dluhopisů a podniků.

Miroslav Špaček

 • Docent v oboru Ekonomika a management.
 • V minulosti působil jako výkonný ředitel, finanční ředitel a ředitel pro strategii ve společnostech zabývajících se farmacií, chemií a facility managementem.
 • V současnosti se zaměřuje na finanční řízení podniku, investiční rozhodování, řízení investičního procesu ve firmě, financování a oceňování podniků.

Petr Mašín

 • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
 • Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi přínosný předmět a velmi fundovaný lektor.

Výborně prezentované, oceňuji příklady z praxe.

Skvělý lektor!