VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Evropské strukturální fondy > Laboratoř Nadace Vodafone 2.0

Čas čtení: 2 min.Laboratoř Nadace Vodafone 2.0

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu se stalo příjemcem podpory v rámci programu Operační program Zaměstnanost (OPZ).

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.04.2017 - 31.03.2020
 • Zkrácený název: Laboratoř Nadace Vodafone 2.0
 • Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472

O projektu

 • Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 je inkubační a akcelerační program, který zvyšuje ekonomický a sociální dopad organizací, které vytváří a/nebo škálují sociální inovace s využitím technologií.
 • V rámci projektu vytvoří, pilotně ověří a implementuje program inkubace a akcelerace "early-stage" projektů ve 3 ročních cyklech, připraví až 25 podnikatelských subjektů, resp. sociálních byznys strategií, na vstupu na trh a provede evaluaci dopadu a hodnotové propozice programu.
 • Projekt má tři partnery.

Cíl projektu

 • Zvýšení kapacity (kvality a dosahu) stávajících aktérů, kteří svou činností přispívají k rozvoji prostředí příznivého pro sociální inovace (tzv. ekosystému sociálních inovací) v České republice, a tím i ke zvýšení impaktu vytvářených, spoluvytvářených, šířených nebo podporovaných sociálních inovací.
 • Zvýšit kapacity a impakt programu podpory Laboratoře Nadace Vodafone 2.0 pro zapojené subjekty (sociální podniky, sociální startupy, intrapodnikatele) a investory a tím zvýšit impakt řešení (produktů a služeb), které zapojené subjekty uvádí na trh.
 • Akcelerovat až 25 organizací (podnikatelských subjektů), které mají na reálném trhu otestované inovační řešení (produkt, službu), validovaný byznys model a strategii růstu, a tento proces evaluovat v průběhu 3. a 4. fáze každého ze třech cyklů.
 • Zvýšit kapacity a impakt ekosystému technologických sociálních inovací v České republice.

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 jsou tzv. early-stage sociální podnikatelé, sociální startupy a intrapodnikatelé (také nazýváno "seed stage")

 • nemají zákazníky, nemají tržby, často nemají produkt
 • zakládají ziskové a hybridní (částečně samofinancovatelné) sociální podniky
 • sociální startupy - jejich nápad, řešení splňuje požadavky na: inovačnost, sociální dopad, využití technologie, byznys potenciál, týmové kapacity

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Budování ekosystému sociálně-technologických inovací a podnikatelů se sociálním dopadem
 • 02 Aktivní vyhledávání kandidátů do programu (fáze 0)
 • 03 Explorace&Výběr (fáze 1)
 • 04 Inkubace&Validace (fáze 2)
 • 05 Akcelerace (fáze 3)
 • 06 Růst a škálování (fáze 4)
 • 07 Budování ekosystému technologických sociálních inovací a sociálních podnikatelů (navazuje na KA 1)