Marketing

Aplikace obecných principů do konkrétních prostředí.

Obsahem předmětu Marketing je postižení hlavních a relativně standardních součástí marketingového přístupu k trhu.

Předmět seznamuje s marketingem jako podnikatelskou koncepcí přístupu k tržnímu prostředí, která vychází z uspokojování potřeb zákazníků a zohledňuje jejich místo ve vazbě na tržní podmínky.

  • Kurz nabídne orientaci v tom, jak zvládnout zhodnocení východisek tržního postavení firmy, značky.
  • Ukáže hlavní směry, jak rozvrhnout, řídit a plánovat vlastní marketing.
  • Ukáže, co znamenají hlavní marketingové nástroje všeobecně známé pod názvem marketingový mix, k jakým změnám zde dochází.
  • Poskytne oporu pro získávání potřebných marketingových informací se zřetelným soustředěním na návrh a provádění marketingového výzkumu.

Jan Koudelka

  • Zabývá se spotřebním chováním, segmentací trhu, marketingovým výzkumem a spotřebním marketingem. Je autorem a spoluautorem více publikací věnovaných těmto tématům.
  • Dlouhodobě spolupracoval nebo spolupracuje s několika předními agenturami marketingového výzkumu.
  • Řídil velké výzkumné projekty GAČR zaměřené na spotřební chování v marketingu.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi pozitivní a příjemné hodiny strávené na marketingu, vstřícný přístup a zajímavě podaná témata.

Pan docent Koudelka marketingem žije!

Pan docent je odborník!