Politologie a mezinárodní vztahy

Politika, dělba státní moci a mezinárodní vztahy veřejného charakteru.

Předmět Politologie a mezinárodní vztahy vysvětluje pojmy stát, státní moc, a jak fungují. Dále se věnuje ideologiím a novým hnutím.

Mezinárodní právo veřejné zahrnuje vysvětlení pramenů mezinárodního práva, popis základních mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem.

 • Státní moc, její výkon, dělba moci. Kdo nese odpovědnost vůči komu.
 • Ideologie, které dnes ovládají politickou scénu, čím se liší, jak je rozeznat v praxi.
 • Politické strany a hnutí, jaké jsou dnes na politické scéně, co je pro ně charakteristické.
 • Mezinárodní právo veřejné, co je pro něj charakteristické, prameny mezinárodního práva.
 • Základní mezinárodní organizace, jejich náplň a poslání, rozdíl mezi klasickými mezinárodními organizacemi a Evropskou unií.

Cyril Svoboda

 • Zastával mimo jiné funkci místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí.
 • Má bohatou osobní zkušenost z praktické diplomacie, naplňování mezinárodní politiky.
 • Je spoluautorem učebnice Politologie a mezinárodních vztahů VŠEM a učebnice Právo EU VŠEM.
 • Je vybaven znalostí teorie, má za sebou bohatou praxi.

Peter Brezina

 • Právník a překladatel.
 • Ve výuce se snaží k právu přistupovat komplexně a představovat jeho jednotlivé prvky tak, aby to bylo srozumitelné i neprávníkům, aniž by přitom utrpěla přesnost výkladu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky s panem doktorem Svobodou jsou velmi zajímavé a propojené s příklady z praxe. Nikdy by mě nenapadlo, že mi bude přednášet bývalý ministr. Dosud jsem se moc o politiku nezajímal, ale změnil jsem názor. Jeho osobitý humor při přednáškách je mi vlastní.

Pan doktor je velice inteligentní, má velký přehled o všech aktuálních tématech. Jsem velice ráda, že jsme na tento předmět měli právě jeho.

Pan doktor Svoboda umí během výuky zaujmout. Má vynikající přehled a praxi. Díky jeho sebevědomému ale zároveň přátelskému a tolerantnímu vystupování jsem se během přednášek a následné komunikace s ním cítil velmi dobře.