VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia BBA

Struktura studia BBA

  • Forma studia Distanční II
  • Zahájení studia kdykoli v průběhu akademického roku
  • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
  • Bachelor of Business Administration (BBA)
  • Volba profesního zaměření absolventa

Profil absolventa

Získání a rozšíření základních a mezioborových znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomie a managementu, inovací se zaměřením na obchod (business), marketing, finanční řízení a lidské zdroje, s návazností na osobní a profesní rozvoj v rámci budoucího i současného působení u firem a organizací, případně jako odborný základ pro pokračování v rámci navazujícího studijního programu VŠEM (MSc.).

Schopnosti analytického a etického myšlení, s širokým ekonomickým a společenským přehledem v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle zvolené skladby předmětů v rámci struktury studia bakalářského studijního programu.

BBA + MBA VŠEM | získejte v rámci studia VŠEM profesní titul MBA!

  • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta).
  • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent programu Bc./BBA na VŠEM profesní titul MBA.

Bonusy studia na VŠEM