VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia BBA

Struktura studia BBA

  • Forma studia Prezenční / Kombinovaná / Distanční
  • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
  • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
  • Bachelor of Business Administration
  • Volba profesního zaměření absolventa

Profil absolventa

Získání a rozšíření základních a mezioborových znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomie a managementu, inovací se zaměřením na obchod (business), marketing, finanční řízení a lidské zdroje, s návazností na osobní a profesní rozvoj v rámci budoucího i současného působení u firem a organizací, případně jako odborný základ pro pokračování v rámci navazujícího studijního programu VŠEM (MSc.).

Schopnosti analytického a etického myšlení, s širokým ekonomickým a společenským přehledem v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle zvolené skladby předmětů v rámci struktury studia bakalářského studijního programu.

O víkendech

  • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
  • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech od pondělí do pátku (1x za trimestr/studijní předmět).

Kdykoli a odkudkoli on-line

  • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
  • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM