VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Řízení podniku BBA

Profesní zaměření Řízení podniku BBA

 • Ekonomické prostředí
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Krizové řízení
 • Logistika
 • Právo v manažerské praxi
 • Průmysl 4.0
 • Řízení projektu
 • Distanční II kdykoli on-line
 • Výuka prostřednictvím
  interaktivních eAplikací VŠEM
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Deloitte, DHL, UOL, DUMA, Loreal, ČSOB, KB, Bizmachine...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Ekonomiky.
 • Přednášející se zkušenostmi z ministerských funkcí, vedení bankovních domů, víceguvernér ČNB...
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, marketingu...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního roku studia, pokud změníte své preference.

Ekonomika a řízení podniku EM

Abyste byli dobrými manažery, musíte nejen rozumět předmětu podnikání, ale i všemu, co dělá z businessu dobrý business: marketingu, obchodu, financím, systémům řízení. Měli byste si osvojit dostatečný leadership, což neznamená jen znalosti, ale i práci na svém vlastním osobním rozvoji v tomto směru. Pojďte se připravit na to, abyste byli skutečnými a úspěšnými manažery.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Mezinárodní standardy 
  účetního výkaznictví
 • Vedení týmů
 • Management lidských zdrojů II
 • Management rizik
 • Leadership
 • Sociologie řízení
 • Ekonomické prostředí
 • Právo a právní prostředí
 • Manažerská ekonomie
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Finanční management
Finanční analytik, Marketing manager, Bezpečností technik, Specialista v oblasti řízení rizik, Krizový manažer, Specialista HR, Vedoucí provozu, Manažer, Teamleader

Krizové řízení EM

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Krizové řízení
 • Management rizik
 • Time management
 • Age management
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Psychologie
 • Public relations
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik

Řízení pracovního výkonu EM

Ovládněte projektové řízení v kostce! Poznejte různé přístupy k řízení projektu, životní cyklus projektu i metody využívané při přípravě a realizaci projektu. Naučte se projekt navrhnout, naplánovat, řídit a také ukončit.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Podnikatelský plán a startup
 • Time management
 • Management rizik
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Management lidských zdrojů II
 • Finanční analýza
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Manažerské dovednosti
 • Projektové řízení
Projektový manažer, Vedoucí oddělení, Specialista v oblasti managementu rizik

Průmysl 4.0 EM

Svět průmyslu 4.0 stírá hranici mezi fyzickým a virtuálním světem. Pochopit, jak se tyto dimenze prolínají znamená uspět na dynamicky se měnícím trhu, který operuje jak s lidským faktorem, tak s umělou inteligencí. Buďte v businessu o krok napřed před světem, který se přizpůsobuje.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Průmysl 4.0
 • Web 2.0. - 4.0.
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Management rizik
 • Nová média
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Ekonomické prostředí
 • Právo a právní prostředí
 • Manažerská ekonomie
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Finanční management
Zaměstnanec v progresivních technologických a inovativních firmách, Finanční analytik, Marketing manager, Specialista v oblasti řízení rizik, Krizový manažer, Manažer

Ekonomické prostředí EM

Pochopit principy fungování ekonomiky znamená lépe pochopit historii ekonomického vývoje, vyznat se ve vztazích globalizované světové ekonomiky, ale i lokálního českého trhu a vhodně kombinovat ekonomické znalosti s českou i evropskou právní problematikou. Pro ty, kdo se chtějí pohybovat na pomezí hospodářské politiky a velkého businessu, jsou takové znalosti nepostradatelné.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Specifika trhu práce v ČR
 • Ekonomická geografie
 • Hospodářské dějiny
 • Management rizik
 • Management lidských zdrojů II
 • Pracovní právo
 • Sociologie řízení
 • Ekonomické prostředí
 • Právo a právní prostředí
 • Manažerská ekonomie
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Dějiny podnikání
Zaměstnanec v zahraničním obchodu a diplomatických službách, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR, Specialista České správy sociálního zabezpečení

Logistika EM

Jak zajistit, aby se zboží dostalo od výrobce přes dodavatele až ke konečnému spotřebiteli? Takový systém musí mít pečlivou organizaci – zboží se musí dostat tam, kam má, a navíc ve správný čas – naučíte se prognózovat, plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat dopravní procesy, jejichž význam společně s rostoucí globalizací ekonomiky stále stoupá.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Logistika
 • Přeprava a zasilatelství
 • Informační management
 • Management rizik
 • Sociologie řízení
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Finanční analýza
 • Ekonomické prostředí
 • Právo a právní prostředí
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Projektové řízení
Obchodní zástupce, Koordinátor výroby, Speditér, Manažer dopravy, Logistik, Vedoucí interní logistiky

Právo v manažerské praxi EM

Zorientujte se v různých oblastech práva (soukromé, absolutní, vlastnické a závazkové) a v jejich základních principech. Znalosti můžete aplikovat v rámci vlastního podnikaní i na různých pozicích ve vybraných veřejných či soukromých organizacích.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Mezinárodní právo veřejné
 • Právo v praxi II
 • Elektronické právní jednání
 • Pracovní právo
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie řízení
 • Psychologie
 • Právo a právní prostředí
 • Právo v praxi
 • Ekonomické prostředí
 • Management
 • Manažerská ekonomika
Specialista pro ochranu práv, Firemní právník, Asistent

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Z přednášek paní docentky Hyršlové jsem byla nadšená, byla bych moc ráda, pokud bych u ní mohla psát i závěrečnou práci. Její způsob výuky mne opravdu nadchnul a není nic, co bych vytkla. Moc děkuji.

Přístup paní doktorky Holečkové byl vynikající ve všech ohledech, lepší videocvičení jsme jako skupina nezažili. Látku probírala, opakovala, dávala prostor se vyjádřit a uměla vysvětlit i těm, kteří její předmět nemají příliš v lásce (například kvůli výpočtům). Ode mě má palec nahoru.

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.