VŠEM > Výzkum a projekty > Přehled projektů VŠEM

Přehled projektů VŠEM

Přehled aktuálně realizovaných rozvojových, výzkumných, vědeckých, výukových a vzdělávacích projektů Vysoké školy ekonomie a managementu.

Program
Název projektuPoznámka
NAWA Rozvoj výuky a inovace studijního programu s Mezinárodní vysokou školou logistiky a transportu ve Wroclawi. (MIL2.0, NAWA ID PPI/APM/2019/1/00087) 2020 - 2022
OPZ SIMPAKT - Datová platforma sociálního impaktu 07/2017 - 06/2022

Přehled rozvojových, výzkumných, vědeckých, výukových a vzdělávacích projektů Vysoké školy ekonomie a managementu, které byly podány v posledních letech.

Program
Název projektuPoznámka
OPZ Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 04/2017 - 03/2020
OPZ Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací 07/2017 - 08/2019
OP PPR Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13. 11/2016 - 06/2018
OPZ SIMPAKT - Datová platforma sociálního impaktu podáno 01/17
OPZ Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací. podáno 01/17
OPZ Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 podáno 01/17
OPZ Podpora aktivní péče otců o děti podáno 05/16
E+KA02 Innovation managementas speciality responding to knowledge based economy and work market podáno 03/16
OPPR Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13. podáno 12/15
Interreg Danube Innovation for sustainable Cultural Heritage and Tourism. podáno 11/15
OPZ Mezinárodní mobilita jako nástroj pro aktivaci znevýhodněné mládeže. podáno 10/15
Interreg CE Capacity building for boosting impact of social innovation ecosystems for the more competitive and inclusive Central Europe. podáno 04/15
Interreg CE Corporate sustainalibity performance management podáno 04/15
E+ KA02 Certification Training of Trainers in Pedagogical Innovation podáno 03/15
MŠMT Podpora integrace dětí a žáků cizinců z třetích zemí pomocí výuky českého jazyka a zavádění nových metod výuky. podáno 12/2014
SVŠV Specifický vysokoškolský výzkum podáno 11/2014
OPVK Let´s speak together podáno 05/2014
H2020 Assessment of the socio-economic impact of the Innovation Union Commitments –
A Contribution Analysis approach
podáno 04/2014
E+ KA02 Rethinking Public Administration: Knowledge to Experience - From students of today to public servants of tomorrow podáno 04/2014
E+ KA02 Training centres for Extra-Curricular activities podáno 04/2014
EEA/CZ12 Univerzitní školka podáno 03/2014
EEA/CZ09 Corporate Sustainability Performance Management podáno 02/2014
EEA/CZ09 Innovation pathways and impact factors for market exploitation of enabling and industrial technologies (EITs) in technology catch-up countries: the case of the Czech Republic within the CEE countries podáno 02/2014
GAČR Ekonomické aspekty konkurenceschopnosti hodnototvorných sítí podáno 04/2013
GAČR Vliv talent managementu na rozvoj jedince i organizace podáno 04/2013
GAČR Motivace zaměstnanců pro implementaci firemní strategie podáno 04/2013
V4 fund Social inclusion podáno 04/2013
TAČR Oceňování majetku v právním kontextu České republiky (návrh dílčích legislativních řešení) podáno 03/2013
TAČR Metodika hodnocení technologicko-organizační kapacity podnikového sektoru pro zvýšení účinnosti podpory jeho inovační výkonnosti podáno 03/2013
TAČR Metodika podpory sociálních inovací a nástroje její implementace pro zvýšení
účinnosti politiky práce a sociálních věcí
podáno 03/2013
ERASMUS Creating international network to reduce university graduates unemployment podáno 01/2013
OPPA Funkční angličtina pro studenty prezenčního studia VŠEM podáno 01/2013

Přehled rozvojových, výzkumných, vědeckých, výukových a vzdělávacích projektů Vysoké školy ekonomie a managementu a Centra ekonomických studií VŠEM, realizovaných v rámci získaných grantů.

Program
Název projektuPoznámka
FP7 Boosting the Impact of Social Innovation in Europe through Economic Underpinnings do 2016
FI Me2We do 2016
ESI Know-how Exchange on the Consequences and Challenges of the Integration of Key Enabling Technologies in European Manufacturing for the Danube Region (DanKETwork) do 2015
OPVK Let´s speak together do 2015
OPPA Moduly odborné praxe pro inovaci a rozvoj studijních programů VŠEM do 2015
OPPA Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru do 2014
OPPA Vývoj a implementace programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance VŠEM do 2014
ERASMUS IP Erasmus - Strategic business decisions in a risky and rapidly changing environment do 2014
GAČR Konkurenceschopnost a inovační výkonnost v globalizované a znalostně orientované ekonomice (GA402/08/1798) do 2009
GAČR Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky (GA402/05/2210) do 2007
MŠMT Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky - CVKS (MŠMT 2005-2011, 1M0524) do 2011
OPPA Posílení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání rozvojem multimediální formy výuky (E-learning) do 2010