VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí > Erasmus+ > Krátkodobé pobyty

Čas čtení: 2 min.Krátkodobé pobyty

Studenti všech studijních programů se mohou zúčastnit krátkodobých studijních pobytů nabízených jednotlivými zahraničními partnerskými institucemi v rámci tzv. International weeks, letních škol a jiných seminářů a školení. Podmínky pro přihlášení a účast jsou platné vždy pro konkrétní událost. V případě limitovaného počtu studijních míst jsou upřednostňováni studenti dle dosažených studijních výsledků, jazykových znalostí, případně dalších kritérií. Základní podmínkou pro účast je dodržování vnitřních předpisů VŠEM. V případě zájmu o účast se studenti přihlašují prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Konference a semináře.

Nabídka - 2010/2011

VIA University College - Summer School 2011

Dánská VIA University College pořádá v červenci a srpnu 2011 letní školu zaměřenou na oblast e-businessu, managementu, digitálních médií, řízení informačních systémů, programování, ICT, manažerské ekonomie, anglického jazyka a mezikulturních rozdílů apod. Studenti se ve stejném období mohou účastnit pouze jednoho z 12 různých kurzů trvajících 2 týdny, celkem tedy mohou absolvovat 3 po sobě jdoucí kurzy. Letní škola bude zpestřena společenskými akcemi, výlety aj. Účast na letní škole VIA není pro občany EU zpoplatněna. Podrobnější informace naleznete v informační brožuře VIA Summer School 2011 a na webových stránkách letní školy. Lhůta pro podání přihlášek je 20. června 2011.

Nabídka - 2009/2010

University Fernando Pessoa - Summer Course 2010

University Fernando Pessoa (Portugalsko) pořádá ve dnech 5.7. - 19.7.2010 Porto Summer Course 2010. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Summer Course 2010. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů bude přihlíženo k následujícím kritériím: kvalita motivačního dopisu, znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni A1), odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Uzávěrka přihlášek je do 15.6.2010.

Zagreb School of Economics and Management - Summer School

Vážení studenti, Zagreb School of Economics and Management pořádá ve dnech 28.6. - 16.7.2010 Summer School. Podrobnější informace jsou k dispozici v informační brožuře Summer School a na webových stránkách ZSEM. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů bude přihlíženo k následujícím kritériím: kvalita motivačního dopisu, znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni A1), odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Uzávěrka přihlášek je do 15.5.2010.

EBS Scholarship

Univerzita European Business School nabízí pro studenty VŠEM možnost ucházet se o studijní stipendium na 1 nebo 2 semestry, viz EBS Scholarship 2010. Uvedená nabídka je platná pro všechny studenty VŠEM. Podrobnější informace, viz eXebs Friedrich J. Schoening a časté dotazy. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů bude přihlíženo k následujícím kritériím: kvalita motivačního dopisu, znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni A1, odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Uzávěrka přihlášek je do 15.4.2010. Nabídka studijních míst je omezená a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce.

Summer School University of Applied Sciences Wedel/Hamburg

University of Applied Sciences Wedel/Hamburg pořádá ve dnech 31.5.-4.6.2010 Summer School pro studenty z partnerských univerzit. Program je zaměřen na studenty prezenční formy studia, kteří mají zájem o výměnný studentský pobyt na této univerzitě a nejprve se chtějí blíže seznámit se způsobem výuky, s lektory a studentským životem ve Wedelu/Hamburgu. Pozvánka s předběžným programem a přihláškou viz Wedel University of Applied Sciences. Uzávěrka přihlášek je do 10.4.2010. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů bude přihlíženo k následujícím kritériím: kvalita motivačního dopisu, znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni A1, odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Nabídka studijních míst je omezená (15 studentů ze všech partnerských univerzit) a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce.

Mezinárodní studentská vědecká konference

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešově pořádá II. Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci. Podrobné informace jsou k dispozici v pozvánce na konferenci. V případě Vašeho zájmu o účast zašlete prostřednictvím SIS/Studijní formuláře/Konference a semináře/II. Medzinárodná študentská vedecká konferencia příspěvek dle pokynů obsažených v pozvánce, a to nejpozději do 20.3.2010. Vaše aktivní účast na konferenci podléhá schválení prorektorem pro studium a výzkum. V případě, že bude Vaše účast schválena, budou veškeré náklady účasti hrazeny ze strany VŠEM.

GETAF Summer School - Cologne University of Applied Sciences

Cologne University of Applied Sciences pořádá ve dnech 10.5.-5.6.2010 Summer School pro studenty z partnerských univerzit více informací viz pozvánka s předběžným programem. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů bude přihlíženo k následujícím kritériím: kvalita motivačního dopisu, znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni A1, odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Vzhledem k tomu, že jednacími jazyky budou angličtina a němčina, je znalost obou jazyků výhodou. Uzávěrka přihlášek je do 25.2.2010. Nabídka studijních míst je omezená a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce.

Nabídka - 2008/2009

V průběhu akademického roku 2008/2009 se studenti mohli zúčastnit několika krátkodobých zahraničních studijních pobytů. Nabídky využilo 5 studentů, kteří se zúčastnili International Week na partnerské univerzitě v St. Pölten.

Porto Cultural Experience

University Fernando Pessoa (Porto, Portugalsko) pořádá ve dnech 17.-31.7.2009 letní kurz Porto Cultural Experience pro studenty z partnerských univerzit. Podrobné informace s náplní kurzu viz Pozvánka Porto Cultural Experience.  Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů je přihlíženo k následujícím kritériím: znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni A1), odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Nabídka studijních míst je omezená a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce.

The New World Ordeer

University of Catalunya pořádá ve dnech 6.-18. července 2009 letní školu "The New World Order: A Place for Europe. The European Union as a Global Actor." Podrobné informace s náplní kurzu a výší poplatků viz The New World Order. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů je přihlíženo k následujícím kritériím: znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni A1), odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Nabídka studijních míst je omezená a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce.

International Week - St. Pölten

St. Pölten University of Applied Sciences pořádá ve dnech 4.-9.5.2009 International Week pro studenty z partnerských univerzit, viz Pozvánka s programem. Ubytování, doprovodný program a částečně i stravování jsou hrazeny univerzitou St. Pölten. Účast podléhá schválení Studijním oddělením. Při výběru studentů je přihlíženo k následujícím kritériím: znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni A1), odpovídající studijní výsledky, student během svého studia hrubě neporušil vnitřní předpisy VŠEM. Vzhledem k tomu, že jednacími jazyky jsou angličtina a němčina, je znalost obou jazyků výhodou. Uzávěrka přihlášek je do 22.3.2009. Nabídka studijních míst je omezená (30 studentů ze všech partnerských univerzit) a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce.