Management lidských zdrojů I

Management lidských zdrojů je systém pro ucelenou podporu řízení lidských zdrojů.

Předmět Management lidských zdrojů I prohlubuje znalosti studentů v oblasti personální práce v organizaci. Přibližuje personální práci a vedení lidí jako manažerské role a funkce a jejich stěžejní činnosti. 

Během studia se studenti naučí aplikovat teoretické poznatky do jednotlivých personálních činností a strategický význam personalistiky.

  • Personální práce (personalistika) v organizaci: základní znaky řízení lidských zdrojů, význam a pojetí personální práce, funkce personálního ústavu, odborný a osobnostní profil personálního manažera.
  • Řízení lidských zdrojů: model shody, Harvardský systém, outsourcing v řízení lidských zdrojů, řízení lidského kapitálu - Balanced scorecard.
  • Formování personálu organizace: získávání pracovníků, výběr pracovníků, adaptace a přijímání nových pracovníků, formy mobility a rozmisťování pracovníků, plánování, strategie, personální politika.

Markéta Šnýdrová

  • Po celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR.
  • Působila na pozicích specialistů i v manažerských pozicích ve státním sektoru i v soukromé sféře.
  • Nyní se věnuje lektorské a poradenské činnosti v oblasti Managementu lidských zdrojů – nastavování strategií, nastavování firemní kultury, řešení konfliktů, identifikace nedostatků v rámci jednotlivých personálních činností.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět i samotný výklad byl velmi zajímavý, doufám, že podobných předmětů bude během studia více. Paní doktorka Šnýdrová je opravdu skvělý vyučující.

Rozhodně si nikterak na tento předmět nemohu stěžovat. Výuka mi sedla hned od první hodiny, stejně tak jako paní přednášející, která dokázala teorii hravě skloubit s poznatky z praxe. Velmi si cením i jejího přístupu na hodinách i možnostech zkouškového výstupu z předmětu, protože pokud člověk projevil aktivitu a látce se věnoval, tak neměl žádný problém.

Paní doktorka Šnýdrová je jedním z nejlepších odborníků na lidské zdroje, se kterým jsem měla tu čest se setkat. Její výklad zaujme, je srozumitelný, prolíná ho se spoustou svých zkušeností z oboru, při hodinách nám zadávala zajímavé úkoly a navíc dokáže i motivovat k učení. Všechny předměty, které jsem s ní měla mě bavily a učila jsem se na ně i nad rámec povinností.