VŠEM > Studium VŠEM > Marketing a reklama

Čas čtení: 3 min.Marketing a reklama

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Cílená reklama na internetu I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 108 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Internet jako specifické reklamní médium a reklamní nosič
Základní literatura: Moravcová, L. Základy digitálního marketingu. Praha: VŠEM, 2017.

Cílená reklama na internetu II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Druhy internetové reklamy
Základní literatura: Moravcová, L. Základy digitálního marketingu. Praha: VŠEM, 2017.

Cílená reklama na internetu III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 89 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Nízkonákladová vícevrstevnatá komunikace na internetu, Od reklamy k prodeji na internetu
Základní literatura: Moravcová, L. Základy digitálního marketingu. Praha: VŠEM, 2017.

Green Marketing

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 26 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Green Marketing, Green Marketing Strategies, Corporate Social Responsibility, Communication of CSR
Základní literatura:

Guerilla Marketing

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 25 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Guerilla Marketing, Astroturfing, Types of Guerilla Marketing
Základní literatura:

ICT strategie I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 52 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod do předmětu ICT strategie, Inovace informačního systému, Klasifikace a modelování informačního systému
Základní literatura: Hofrichter, K., ICT Strategie. VŠEM Praha, 2013

ICT strategie II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 50 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Vývoj software, Zajišťování kvality projektu zavádění ICT, Testování software
Základní literatura: Hofrichter, K., ICT Strategie. VŠEM Praha, 2013

ICT strategie III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 28 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Standardy a normy související s ICT, Statistické analýzy a podpora ICT, Metodika a nástroje
Základní literatura: Hofrichter, K., ICT Strategie. VŠEM Praha, 2013

Komunikační marketingová strategie

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 18 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zaměřuje na marketingové strategie v oblasti komunikace, popisuje cílové skupiny marketingové komunikace, vysvětluje a popisuje model AIDA a model DAGMAR, v neposlední řadě se v rámci kurzu popsán a vysvětlen komunikační marketingový mix.
Obsah kurzu: Komunikační marketingová strategie
Základní literatura:

Marketing I.

Typ kurzu (úroveň). MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 46 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zhájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět popisuje jednotlivé marketingové aktivity, vybrané trendy v marketingu, dále popisuje a vysvětluje marketingové řízení, v neposlední řadě se předmět zaměřuje i na portfoliové matice a Ansoffovu matici.
Obsah kurzu: Hlavní marketingové aktivity, Marketingové prostředí
Základní literatura: Linhart, Z., Strategický marketing. VŠEM Praha, 2015;
Boháček, J., Strategický marketing cvičebnice. VŠEM Praha, 2014 (pouze elektronicky).

Marketing II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 191 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 20 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje s účelem, procesem a obsahem marketingového výzkumu jako specifické cesty získávání podstatných marketingových informací.
Obsah kurzu: Marketingový výzkum
Základní literatura: Linhart, Z., Strategický marketing. VŠEM Praha, 2015;
Boháček, J., Strategický marketing cvičebnice. VŠEM Praha, 2014 (pouze elektronicky).

Marketing I. (ENG)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 45 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Marketing, Social Marketing, Marketing Management, Conditions of Success, Strategic Marketing Management, Vision, Mission, Company Policy, Situational Analysis, Political and Technical Environment, Technological Envoronment, Economical, Social and Ecological Environment
Základní literatura:

Marketing II. (ENG)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 40 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Targets, Segmentation, Targeting and Positioning, Competition Analysis, Specific Methods of Marketing Situational Analysis Part I., II., III., Marketing Strategy I.
Základní literatura:

Marketing and Brand Strategy

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 30 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Marketing Strategy II. Brand Strategy, Brand Position and Positioning
Základní literatura:

Marketingová komunikace I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 46 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět studenty seznamuje s integrovanou marketingovou komunikací: Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu, Komunikační mix a komunikační matice. Synergie jednotlivých typů marketingové a podnikové komunikace., Efektivita marketingové komunikace a její hodnocení. Po absolvování kurzu jsou posluchači schopni definovat reklamu, jsou seznámeni s jednotlivými druhy reklam (informační, přsvědčovací, připomínková, srovnávací), s aspekty reklamní tvorby a reklamní strategií.
Obsah kurzu: Integrovaná marketingová komunikace, Reklama
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Marketingová komunikace II.

Typ kurzu: (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět je zaměřen na komplexní pojetí médií používaných v komerčních komunikacích. Je zde zahrnuta úloha médií v komerčních komunikacích, vztah spotřebitel – médium – reklama, vztah mezi marketingovou strategií a mediálním plánem.
Obsah kurzu: Public relations
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Marketingová komunikace III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 58 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaloosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti jsou po absolvování kurzu schopni definovat podporu prodeje, jsou schopni popsat spotřební podporu prodeje, obchodní podporu prodeje, podporu prodeje obchodního personálu a jsou schopni definovat výstavy a veletrhy jako speciální nástroj komunikačního mixu. Dále jsou posluchači schopni definice osobnío prodeje, s jeho aspekty, charakteristikou a jeho prodejními aktivitami. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni definovat přímý marketing (direct marketing), jsou seznámeni s aspekty přímého marketingu, s direct mailem, telemarketingme, online marketingem a s dalšími nástroji přímého marketingu jako katalogový prodej a teleshopping.
Obsah kurzu: Podpora prodeje, Přímý marketing, Osobní prodej
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová. H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Marketingová komunikace v praxi

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 106 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaloosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod do komunikace, Tvorba kampaně
Základní literatura:

Marketingový výzkum I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaloosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod do marketingového výzkumu, Práce s agenturami
Základní literatura: Linhart, Z., Smolová. H., Marketingový výzkum. VŠEM Praha, 2016

Marketingový výzkum II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 78 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaloosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Budget, Interní zadavatel: Produktový marketing, Interní zadavatel: Marketingová komunikace, Interní zadavatel: Marketing servisní a prodejní sítě
Základní literatura: Linhart, Z., Smolová. H., Marketingový výzkum. VŠEM Praha, 2016

Marketingový výzkum v praxi automobilového průmyslu I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 131 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaloosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod do marketingového výzkumu, Práce s agenturami, Budget, Interní zadavatel: Produktový marketing, Interní zadavatel: Marketingová komunikace, Interní zadavatel: Marketing servisní a prodejní sítě
Základní literatura: Linhart, Z., Smolová. H., Marketingový výzkum. VŠEM Praha, 2016

Marketingový výzkum v praxi automobilového průmyslu II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 148 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaloosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Interní zadavatel: Ředitel marketingu, Interní zadavatel: Představenstvo, Spolupráce v rámci koncernu VW AG, Skupinové diskuze, Závěrečné shrnutí
Základní literatura: Linhart, Z., Smolová, H., Marketingový výzkum. VŠEM Praha, 2016

Market Research I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 42 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Marketing, Marketing research - definition, roles, Types of research studies, Decision to conduct MR, Marketing research studies , Decision to conduct MR, Marg research development, Members of the MR industry, Marketing research ethics, The problem of definition process, Research hypothesis vs. question, The marketing research process, From management to MR problem, descriptive research studies, Causal research studies, Choosing a research method, Sampling procedure, Work with data, The research request, The request for proposal
Základní literatura:

Market research II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 45 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Secondary data, Internal databases, Information management, Non-quantitative research metods, Qualitative vs Quantitative Research, General limitation of glt. Research, Qualitative research methods, Focus Groups, Depth Interviews, Other qualitative methods, Why is survey research popular, Survey types, MR attributesand erros, Marketing research interviewer
Základní literatura:

Market research III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 28 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Questionnaire design, The internet impact, Observation research, Mystery shopping, Measurement and data types, Data Quality, Sampling, Sampling plan, Probability sampling, Nonprobability sampling, Internet sampling
Základní literatura:

Masová komunikace I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 51 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět studenty seznámí se základními vlastnostmi masové komunikace, nastíní základní teoretické perspektivy pohledu na masovou komunikaci, její funkci ve společnosti a představí základní sociální důsledky zprostředkování (mediace) reality. Kurz vymezuje narativitu médií a její základní principy - Serialita a její jednotlivé formy; série, seriál, sága. Reprezentace prvků sociální reality; typ, archetyp, stereotyp a jeho možné důsledky na vnímání reprezentovaného. Vztah mediálních obsahů a reality.
Obsah kurzu: Funkce masové komunikace, Narativní média
Základní literatura: Friml, K. Masová a mediální komunikace. VŠEM Praha, 2016

Masová komunikace II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultac): 42 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz vysvětluje vývoj představ o účincích médií na jednotlivce a na společnost. Představuje typologii mediálních účinků; účinky zamýšlené a nezamýšlené, krátkodobé a dlouhodobé (kumulativní), účinky na jednotlivce a na společnost, agenda setting (nastolování agendy) jako základní představa o dlouhodobém účinku médií. Předmět seznamuje s mediálním systémem a jeho základními konstitutivními prvky - Duální systém médií; soukromá média a média veřejné služby. Princip společenské odpovědnosti médií. Základní zdroje financování médií a jejich potenciální vliv na podobu mediálních obsahů. Regulace médií a regulační orgány v české mediální krajině (RRTV, Rada ČT, Rada ČRo a Rada ČTK).
Obsah kurzu: Účinky médií, Mediální systém
Základní literatura: Friml, K. Masová a mediální komunikace. VŠEM Praha, 2016

Mediální komunikace I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 53 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje s mediálním systémem a jeho základními konstitutivními prvky. Vysvětluje duální systém médií; soukromá média a média veřejné služby, princip společenské odpovědnosti médií, základní zdroje financování médií a jejich potenciální vliv na podobu mediálních obsahů, regulace médií a regulační orgány v české mediální krajině (RRTV, Rada ČT, Rada ČRo a Rada ČTK). Kurz posluchače seznamuje s médii a produkcí mediálních obsahů, se základními principy fungování mediálních organizací; hierarchie a dělba práce, rozdílné koncepce rolí v rámci média. Soukromá Základní rámce jednání a motivace mediálních organizací. Soukromá média a média veřejné služby: rozdílné principy a role médií. Postupy mediální organizace při produkování mediálních obsahů, specifika mediálních sdělení. Dále ředmět seznamuje studenty s mediální logikou a základními principy jednání médií, s výběrovými procedurami uplatňovanými při zpracovávání obsahůs, s narativitou médií a jejími pravidly ve vztahu k jednotlivým žánrům, s principy selekce, vypouštění a zobecňování jako základní narativní makrostruktury.
Obsah kurzu: Mediální trh, Média a produkce mediálních obsahů, Mediální logika
Základní literatura: Friml, K. Masová a mediální komunikace. VŠEM Praha, 2016

Mediální komunikace II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 32 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurs posluchače seznamuje s normativní teorie médií, s  postavením médií ve společnosti, rozdílnámi typy teorií médií (čtyři teorie tisku) a normativními požadavky. Dále také se základními normativními požadavkami spojovanými se strukturou médií v demokratické společnosti; svoboda, pluralita, s normami a mediálními obsahy; objektivita, vyváženost, nestrannost a jejich limity. Kurz seznamuje posluchače s tím, jak média pracují s inormačními zdroji, seznamuje s hierarchií zpřístupnělých hlasů, s mediální logikou výběru informačních zdrojů, se způsoby a postupy zpracovávání informací do mediálních obsahů, dále pak poskytuje příručku, jak lépe oslovovat média a prosazovat svou interpretaci tématu.
Obsah kurzu: Normativní teorie médií, Komunikace s médii
Základní literatura: Friml, K. Masová a mediální komunikace. VŠEM Praha, 2016

Mezinárodní marketing I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 42 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz vymezuje podstatu mezinárodního marketingu, pojetí mezinárodního podnikání, vývoj základních koncepcí, vybrané strategické přístupy k mezinárodnímu podnikání. V rámci kurzu je vysvětlena mezinárodní strategie (Lídr, Vyzyvatel, Následovatel, Výklenkář), včetně způsobů dosažení konkurenční výhody, seznamuje s firmami na poli mezinárodního prostředí a v neposlední řadě i s mezinárodním životním cyklem výrobku. Cílem předmětu je studenty seznámit s mezinárodním prostředím a jeho vlivem na mezinárodní podnikání: analýza prostředí v cílové zemi. v (politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní a technologické aspekty cílového prostředí), rizika mezinárodního podnikání a možnosti jejich omezení. Dále předmět seznamuje studenty s metodami mezinárodního marketingového výzkumu, s informačními zdroji pro tuzemské vývozní firmy.
Obsah kurzu: Základní koncepce mezinárodního marketingu, Mezinárodní strategie, Mezinárodní prostředí, Mezinárodní marketingový výzkum
Základní literatura: Boháček, J. Mezinárodní marketing, VŠEM Praha, 2013

Mezinárodní marketing II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 43 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Po absolvování kurzu jsou posluchači schopnti definovat strategické plánování, včetně jejich fází, jsou schopni aplikovat Bostonskou matici, Anosofoovou matici. Jsou schopnit pochopit důvody vstupu na mezinárodní trhy. Předmět studenty seznamuje a blíže popisuje formamy vstupu na zahraniční trhy (vývozní operace, nenáročné investice, kapitálové vstupy).
Obsah kurzu: Strategické plánování v mezinárodním prostředí, Formy vstupu na zahraniční trhy
Základní literatura: Boháček, J. Mezinárodní marketing, VŠEM Praha, 2013

Motivace pracovního jednání I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 75 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Základní pojmy, Dimenze motivace, Motivace a stimulace, Motivace v pracovním prostředí, Předpoklady pracovní motivace, Formování pracovní motivace, Oblasti pracovních motivátorů
Obsah kurzu: 
Základní literatura: Vnoučková L., Urbancová H., Management lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015

Motivace pracovního jednání II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 63 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Motivační teorie, Teorie X a Y, Vroomova teorie, Dvoufaktorová teorie, Maslowova teorie, McClellandova teorie, Alderferova teorie tří potřeb, Teorie spravedlnosti
Základní literatura: Vnoučková L., Urbancová H., Management lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015

Motivace pracovního jednání III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 71 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Počátky vývoje, Vývoj managementu a motivace, Motivace ve vědeckém řízení, motivace v byrokratickém řízení, Motivace ve škole lidských vztahů, Motivace v moderním managementu
Základní literatura: Vnoučková L., Urbancová H., Management lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015

New marketing trends

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 45 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Traditional x Internet Marketing, Recent Media and Advertising, Internet, Th Theory of Long Tail, Big Data, Content Marketing, Types of Content Marketing, Viral Marketing, Mobile Marketing
Základní literatura:

Nízkonákladový marketing I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 98 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod do nízkonákladové komunikace, Modely a formáty komunikace, Názory spotřebitelů
Základní literatura:

Nízkonákladový marketing II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 78 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Digitální marketing
Základní literatura:

Nízkonákladový marketing III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 69 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Relační marketing
Základní literatura:

Projektové řízení I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 44 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod, Projektové metodiky a zadávání projektů, Odhadování pracnosti, Časový harmonogram
Základní literatura: Hačkajlová, L., Prostějovská, Z., Tománková, J. Projektový management. VŠEM Praha, 2015

Projektové řízení II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 38 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Řízení rizik, Projektová komunikace, Řízení kvality a uzavírání projektů
Základní literatura: Hačkajlová, L., Prostějovská, Z., Tománková, J. Projektový management. VŠEM Praha, 2015

Public Relations

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 157 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 20 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Vývoj PR a médií, Základy komunikace a sémiotiky, PR ve firemní komunikaci, struktura nástrojů
Základní literatura: Smolová, H. Public relations. Praha: VŠEM, 2017.

Reklama a PR

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 73 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti. Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: V průběhu výuky se studenti seznámí s kreativním briefem, plánováním strategie, technikami produkce idejí a přetvořením těchto idejí do finální reklamy. Seznámí se rovněž i s celým průběhem reklamní strategie. Předmět uvádí do dějin public relations v kontextu celkového rozvoje marketingových komunikací. Seznámí s public relations jednak jako součástí marketingového mixu, pojednávající spíše o tématech, než produktech či službách, dále jako součástí sociální analýzy trendů a předpokládaných účinků. Předmět je zaměřen na komplexní pojetí médií používaných v komerčních komunikacích. Je zde zahrnuta úloha médií v komerčních komunikacích, vztah spotřebitel – médium – reklama, vztah mezi marketingovou strategií a mediálním plánem.
Obsah kurzu: Reklamní strategie a plánování, Média a reklamní prostředí, Public relations
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016;
Stuchlík, J., Čichovský L., Reklama a PR, VŠEM Praha, 2011.

Reklama a reklamní strategie I. (I.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti. Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod, Definice a typologie reklamy, Regulace reklamy a profesní organizace
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Reklama a reklamní strategie I. (II.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti. Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Média systém v ČR, Typologie reklamy dle média, Mediální plán, Cílová skupina
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Reklama a reklamní strategie II. (I.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 69 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti. Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod, Monitorování médií, Rating, GRP, TRP, Share, Afinita, Frekvence, CPT, Internetové mediální ukazatele, Integrovaná marketingová komunikace, Stavová situační analýza, Analýzy, Typy komunikačních strategií
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Reklama a reklamní strategie II. (II.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 46 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti. Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Marketingová a reklamní kampaň, Klientský brief, Reklamní kampaň, Možnosti realizace reklamní kampaně, Reklamní agentura, Kategorizace a odměňování reklamních agentur, Reklamní agentury a soutěže
Základní literatura: Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Social media marketing

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 22 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Social Media, Facebook, Twitter, Other Social Media
Základní literatura: Friml, K. Masová a mediální komunikace. VŠEM Praha, 2016
Krejčí, A., Stromko, B., Smolová, H., Boháček, J. Marketingová komunikace. VŠEM Praha, 2016

Spotřební chování I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 114 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Spotřební chování, Kulturní predispozice, Přenos kultury, Diferenciace kultury, Evropské kulturní zóny, Proměnlivost kultury, Spotřební zvyklosti, Kulturní hodnoty, Jazyk a spotřební chování, Spotřební rituály a mýty, Subkultury, Sledování kultury
Základní literatura: Koudelka, J. Spotřební chování a segmentace trhu. VŠEM Praha, 2006

Spotřební chování II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Sociální predispozice, Sociální stratifikace, Referenční skupiny
Základní literatura: Koudelka, J. Spotřební chování a segmentace trhu. VŠEM Praha, 2006

Spotřební chování III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 73 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Psychické predispozice spotřebitele, Nákupní rozhodování, Segmentace
Základní literatura: Koudelka, J. Spotřební chování a segmentace trhu. VŠEM Praha, 2006

Strategický marketing I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 39min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje se specifickými metodami marketingové situační analýzy jako SWOT analýza, Portolie matice BCG a GE, Porfoliové matice životního cyklu odvětví, Analýza zkušenostní křivky, Analýzu Gap, Analýza struktury sortimentu podle Druckera, ABC analýza, Analýza a hodnocení průběhu cyklu tržní životnosti, využí souřadnicových sítí. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni definovat a charakterizovat marketingovou strategii. Jsou schopni popsat čtyři typy marketingových strategií dle Kotlera a rozpoznat obvyklé problémy strategie.
Obsah kurzu: Metody marketingové situační analýzy, Marketingové strategie, Marketingové strategie značky
Základní literatura: Linhart, Z. Strategický marketing. VŠEM Praha, 2015

Strategický marketing II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Po absolvování předmětu jsou studenti schopni definovat a charakterizovat marketingovou strategii. Jsou schopni popsat čtyři typy marketingových strategií dle Kotlera a rozpoznat obvyklé problémy strategie. V rámci předmětu je studentům blíže vymezena produktová strategie s jejími fázemi včetně produktového auditu. Studentům je blíže popsána a vysvětlena distribuční strategie, pozornost je věnována jejím jednotlivým fázím, jednotlivým jejím typům a franchisingu. Předmět se zabývá cenovou marketingovou strategií, vysvětluje úlohu ceny v tržní ekonomice, popisuje cenové strategie.
Obsah kurzu: Strategie marketingového mixu, Produktová marketingová strategie, Distribuční marketingová strategie, Cenová marketingová strategie
Základní literatura: Linhart, Z. Strategický marketing. VŠEM Praha, 2015