VŠEM > Studium VŠEM > Manažerská ekonomie

Čas čtení: 3 min.Manažerská ekonomie

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Ekonomické a sociální systémy EU I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 84 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Proces integrace, Měnová integrace, Historie EU, Instituce EU, Nová institucionální ekonomie, Komparativní ekonomie, Nová politická ekonomie, Model zastupování, Užitková funkce byrokrata, Byrokratická správa
Základní literatura: Pilip, I., Mach, P., Žák, M. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SYSTÉMY EU. PRAHA: VŠEM, 2016.

Ekonomické a sociální systémy EU II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 73 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Teorie regulace, Regulační strategie, Teorie přerozdělování, Sociální politika, Základy HP EU, Fondy EU, Eurozóna, Evropský sociální model, Třetí sektor, Sociální podnikání
Základní literatura: Pilip, I., Mach, P., Žák, M. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SYSTÉMY EU. PRAHA: VŠEM, 2016.

Ekonomické myšlení a společnost

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 104 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Ekonomie a ideologie, Vláda a společnost, Makroekonomické cíle
Základní literatura:

Evropská unie

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 96 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje se základními pojmy a vývojem evropského integračního procesu zasazeného do historického, politického, institucionálního a ekonomického rámce. Zabývá se smyslem procesu ekonomické a politické integrace a jeho výsledky.
Obsah kurzu: Evropská unie
Základní literatura: Žák, M., Pilip, I., Mach, P. Evropská unie, VŠEM Praha, 2011

Manažerská ekonomie I.

Typ výuky (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 97 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu je definovat hrubý domácí produkt, seznámit s metodami výpočtu HDP, vysvětlit nominální a reálný HDP, hrubý a čistý domácí prodkukt a hrubý národní důchod. Předmět definuje a měří hrubý domácí produkt. Vymezuje odlišení hrubého domácího produktu od hrubého národního důchodu a čistého domácího produktu. V rámci kurzu se studenti seznámí s vymezením peněz a jejich funkcí, charakteristikou složek nabídky peněz a dalších monetárních agregátů. Seznámí se s determinanty nabídky peněz a poptávky po penězích, s charakteristikou a funkcí centrální banky a komerčních bank v ekonomice.
Obsah kurzu: Ukazatele ekonomické výkonnosti, Výdaje a rovnovážný HDP, Peníze
Základní literatura: Pavelka, T. Makroekonomie, VŠEM Praha, 2010

Manažerská ekonomie II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 80 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti:- Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz vymezuje hospodářský cyklus z pohledu ekonomické teorie, seznamuje posluchače s příčinami hospodářského cyklu a v neposlední řadě také s ekonomickým růstem. Definuje inflaci, popisuje cenové indexy, dále jsou vysvětleny příčiny, závažnost i dopady inflace a v neposlední řadě je posluchačům popsána Phillipsova křivka. Kurz vymezuje poptákvu a nabídku na devizovem trhu, nekrytou teorii úrokových sazeb, krytou teorii parity úrokových sazeb, absolutní verzi parity kupní síly. Dále vymezuje relativní verzi parity úrokových sazeb, koeficient ERDi, syntézu parity úrokových sazeb a parity úrokových sazeb.
Obsah kurzu: Hospodářské cykly a ekonomický růst, Inflace, Měnový kurz
Základní literatura: Pavelka, T. Makroekonomie, VŠEM Praha, 2010

Manažerská ekonomie II. (I.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 96 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní informace: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět je věnován spotřebě a úsporám, včetně jejich definicí, teorií, Keynesově funkci spotřeby, Keynesově funkci úspor. Dále se předmět zabývá investicemi, včetně definice, druhy investic, zabývá se dále také akciovým trhem.
Obsah kurzu: Spotřeba a úspory, Investice
Základní literatura: Burian, S. Makroekonomie II, VŠEM Praha, 2014

Manažerská ekonomie II. (II.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 40min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz se zabývá měnovým kurzem, měnovým trhem, vysvětluje nabídku a poptáku na měnovém trhu, zabývá se základními teoriemi (parita kupní sil, teorie parity úrokových sazeb). Předmět vymezuje význam peněz, seznamuje s modely poptávky po penězích - kvantitativní teorie peněz, s keynesovou poptávkou po penězích, friedmanovou poptávkou po penězích, nabídkou peněz a menovými agregáty.
Obsah kurzu: Determinace měnového kurzu, Trh peněz
Základní literatura: Burian, S. Makroekonomie II, VŠEM Praha, 2014

Makroekonomická hospodářská politika

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 19 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti:- Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět studenty seznamuje se stabilizační politikou: fiskální, monetární a vnější (zahraniční) politikou, se souvislostmi fiskální a monetární politiky, s fiskální konsolidací.
Obsah kurzu: Makroekonomická hospodářská politika
Základní literatura: Žák, M. Hospodářská politika, VŠEM Praha, 2008

Microeconomics I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 42 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Introduction, Cooperation, Comparative advantage, Utility
Základní literatura:

Microeconomics II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 45 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Consumer Choice, Demand, Market Equilibrium
Základní literatura:

Microeconomics III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 37 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Demand and Revenues, Market Competition, Loans Market
Základní literatura: