VŠEM > Studium VŠEM > Management

Čas čtení: 3 min.Management

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Business plán I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 40 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Podnikatelské prostředí v ČR, Legislativní a daňové požadavky podnikání
Základní literatura:

Business plán II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 72 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Podnikatelský (business) plán
Základní literatura:

Change Management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Introduction, Theoretical Aspects, Congruent Model, Types of Change, Subjects of Change, Determinants of Change, Leavitt model, Roles of Managers
Základní literatura:

Change Management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 55 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Importance of people, People management, Precondition of Success, Change Curve, Force Field Analysis, Lewins Model, Unfreeze, Change, Refreeze, Bridges Model
Základní literatura:

Change Management III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 50 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Kotters Model, Reasons of Failure
Základní literatura:

Etika v podnikání I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Etika v podnikání, Úvod a základy etiky - historický přehled, Úkoly etiky, etický argument a předpoklady morálky, Podnikatelská etika v tržní ekonomice
Základní literatura: Jindřichovská, I. Etika podnikání. Praha: VŠEM, 2015.

Etika v podnikání II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 65 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Etické hodnoty v ekonomické praxi, Principy, nástroje a metody etického řízení, Společenská odpovědnost firem a její vývoj
Základní literatura: Jindřichovská, I. Etika podnikání. Praha: VŠEM, 2015.

Force Model

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 69 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Current competitors - Number and size, Industry growth, Differentiation, Fix costs, Potential competitors - Leaving barriers, Economies of scale, Product Ddifferentiation, Capital intensity, Distributions channels, Cost disadvantage, Government policy, Substitutes, Buyers, Suppliers
Základní literatura:

Komplexní řešení problémů I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 46 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Kurz je určen pro ty, kteří jsou na vedoucích pozicích v organizacích a musí řešit různé strategické i operativní problémy.
Cíle kurzu: Poznat základní nástroje na řešení pracovních problémů a naučit se je používat. Základní schéma 5+1 P (Problem, Perspective Future, Playing, Possibilities, Planning). Definice problému a jeho vyjasnění. Metody analýzy. Definování cílového stavu. Tvorba nápadů řešení. Výběr možností a rozhodování. Plánování. Týmová spolupráce při řešení problému. Nácviky řešení modelových situací.
Obsah kurzu: Úvod, Problem
Základní literatura:

Komplexní řešení problémů II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 69 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Kurz je určen pro ty, kteří jsou na vedoucích pozicích v organizacích a musí řešit různé strategické i operativní problémy.
Cíle kurzu: Poznat základní nástroje na řešení pracovních problémů a naučit se je používat. Základní schéma 5+1 P (Problem, Perspective Future, Playing, Possibilities, Planning). Definice problému a jeho vyjasnění. Metody analýzy. Definování cílového stavu. Tvorba nápadů řešení. Výběr možností a rozhodování. Plánování. Týmová spolupráce při řešení problému. Nácviky řešení modelových situací.
Obsah kurzu: Problem, Perspective Future
Základní literatura:

Komplexní řešení problémů III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 70 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Kurz je určen pro ty, kteří jsou na vedoucích pozicích v organizacích a musí řešit různé strategické i operativní problémy.
Cíle kurzu: Poznat základní nástroje na řešení pracovních problémů a naučit se je používat. Základní schéma 5+1 P (Problem, Perspective Future, Playing, Possibilities, Planning). Definice problému a jeho vyjasnění. Metody analýzy. Definování cílového stavu. Tvorba nápadů řešení. Výběr možností a rozhodování. Plánování. Týmová spolupráce při řešení problému. Nácviky řešení modelových situací.
Obsah kurzu: Playing, Possibilities, Planning, Participation, Závěr
Základní literatura:

Krizový management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 88 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Kurz je určen pro ty, kteří jsou na vedoucích pozicích v organizacích a musí řešit různé strategické i operativní problémy.
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Vymezení základních pojmů, Krizový management podniku, Mimořádné události a havárie, Situace obdobného charakteru
Základní literatura: Zuzák, R. Krizový management. VŠEM Praha, 2015

Krizový management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 112 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Kurz je určen pro ty, kteří jsou na vedoucích pozicích v organizacích a musí řešit různé strategické i operativní problémy.
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Procesní charakter krizí, Krizový řetězec, Jak se nedostat do akutní krize, Příprava na vznik krize
Základní literatura: Zuzák, R. Krizový management. VŠEM Praha, 2015

Krizový management III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 142 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 20 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Kurz je určen pro ty, kteří jsou na vedoucích pozicích v organizacích a musí řešit různé strategické i operativní problémy.
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Postupy v akutní fázi krize, Strategie Turnaround, Krizová komunikace, Postupy v nezvládnutelné krizi
Základní literatura: Zuzák, R. Krizový management. VŠEM Praha, 2015

Leadership I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod do problematiky leadershipu, Historický vývoj teorií leadershipu, Transakční a transformační leadership, Nástroje transformačního leadera, Pět úrovní leadershipu
Základní literatura: Vnoučková, L., Zuzák, R., Management. VŠEM Praha, 2015

Leadership II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 66 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: První dva kroky na cestě k niternému leadershipu, Poslední tři kroky na cestě k niternému leadershipu, 7 návyků vůdčích osobností, 7 trendů vůdcovství, Leader a inteligence, 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu, 6 nejběžnějších mýtů o leadershipu
Základní literatura: Vnoučková, L., Zuzák, R., Management. VŠEM Praha, 2015

Leadership III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 75 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Kompetence leadershipu, Kompetence - sebeřízení, vedení lidí, řízení výkonu, inovace, sociální odpovědnost
Základní literatura: Vnoučková, L., Zuzák, R., Management. VŠEM Praha, 2015

Management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 73 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Získaná základní orientace v manažerské terminologii, historii, současnosti a trendech managementu a jednotlivých funkčních oblastí teorie managementu. Student se naučí chápat souvislosti vývoje managementu v historickém kontextu.
Obsah kurzu: Management a jeho vznik, Historie managementu
Základní literatura: Vnoučková, L., Zuzák, R., Management. VŠEM Praha, 2015

Management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 129 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Student se naučí analyzovat a poznat manažerské funkce jako plánování, organizování. Dále se naučí analyzovat a poznat manažerské funkce jako vedení a kontrola.
Obsah kurzu: Plánování a organizování, Vedené, Kontrola
Základní literatura: Vnoučková, L., Zuzák, R., Management. VŠEM Praha, 2015

Management kvality I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning. VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje se základními pojmy a postupy managementu kvality, postavením a úlohou managementu kvality v současných podmínkách jak podnikatelských subjektů, tak i neziskových organizací a institucí státní a veřejné správy.
Obsah kurzu: Úvod do managementu kvality
Základní literatura: Spejchalová, D., Management kvality, VŠEM Praha, 2012

Management kvality II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 86 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje nejdůležitějšími legislativními předpisy, týkajících se jakosti a ochrany spotřebitele. Věnuje se odpovědnosti managementu (procesní řízení, řízení, řízení dokumentace, odpovědnost managementu, řízení zdrojů, měření, analýza, zlepšování).
Obsah kurzu: Legislativa kvality, Požadavky na management
Základní literatura: Spejchalová, D., Management kvality, VŠEM Praha, 2012

Management kvality III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 74 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti. - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět popisuje a vysvětluje hlavní procesy v řízení kvality, jako plánování, obchod a marketing, návrh a vývoj, nákup a výroba a poskytování služeb. Cílem předmětu je definovat a charakterizovat TQM (Total Quality Management).
Obsah kurzu: Řízení kvality v hlavních procesech, Total Quality Management
Základní literatura: Spejchalová, D., Management kvality, VŠEM Praha, 2012

Management neziskových organizací

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 12 hod. Kreditová zátěž: 2K
Termín konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: Seminář je určen těm, kteří potřebují vést a řídit neziskové organizace
Cíle a obsah kurzu: Cílem je poskytnout odborné znalosti potřebné k řízení neziskových organizací. Neziskové organizace. Sociální služby. Vymezení základních pojmů managementu. Management jako proces. Manažer v organizaci. Komunikace v řízení. Společenská odpovědnost a etika v řízení. Marketing v neziskové organizaci. Propagace v neziskovém sektoru. Strategický záměr v neziskových organizacích.

Management obchodu I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 42 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zabývá charakteristikou a významem obchodního úseku, jeho postavením ve firmě a organizační strukturou. Zabývá problematikou nákupu, popisuje firemní politiku, strategický nákup, výběr a řízení subdodovatelů a v neposlední řadě optimalizaci řízení skladů a zásob. Dále se zabývá interními návaznosti obchodního úseku.
Obsah kurzu: Postavení obchodního úseku, Problematika nákupu, Interní návaznosti obchodního úseku
Základní literatura: Janatka, F. Organizace a řízení obchodu, VŠEM Praha 2012

Management obchodu II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Formy výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 32 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět studentům poskytuje přehled o vhodnosti a účelnosti outsourcingu (např. logistika, kontrolní činnosti, nákup atp.), outsourcingu obchodu na vybraných trzích či u speciálních komodit, seznamuje s možnostmi vyhodnocení výhodnosti příp. outsourcingu, outsourcingu obchodních činností na dceřinou či kapitálově nepropojenou firmu. Seznamuje s výhodami a omezeními CRM, s podmínkami, kritickými faktory úspěchu a rizika implementace CRM, s možnostmi a omezeními tzv. Application Service Providing (ASP), s hodnotami vztahu se zákazníkem pro firmu. Popisuje a vysvětluje jednotlivé fáze obchodního případu, popisuje také základní typy průzkumů.
Obsah kurzu: Outsourcing obchodních činností, Řízení vztahu se zákazníky, Vznik a příprava obchodního případu
Základní literatura: Janatka, F. Organizace a řízení obchodu, VŠEM Praha 2012

Management rizik I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 83 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu je poskytnout studentovi prakticky použitelné znalosti systematické identifikace rizik a rizikových faktorů, které v podnicích rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů a tím o jejich úspěšnosti. Kurz posluchačům popisuje management rizik, vysvětluje jeho základní úkoly, popisuje řízení rizik na projektu včetně jeho analýz. Student získá přehled o účinných manažerských postupech při identifikaci a analýzách rizik a při implementaci opatření v relevantních oblastech života podniku.
Obsah kurzu: Základní pojmy managementu rizik, Procesy managementu rizik, Management rizik v podniku
Základní literatura: Prostějovská, Z. Management rizik, VŠEM Praha, 2013

Management rizik II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 80 min. (120 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zabývá definicí a formulací rizika, včetně jeho vyjádření. Předmět vysvětluje ohodnocení rizik, jak kvalitativně, tak kvantitativně včetně metod. Kurz posluchače seznamuje s nástroji snižování rizik, s náklady na snižování rizik a s eliminací rizik.
Obsah kurzu: Metody identifikace rizik, Metody ohodnocení rizik, nástroje ošetření rizik
Základní literatura: Prostějovská, Z. Management rizik, VŠEM Praha, 2013

Management sportu

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 44 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu je osvojení si základů a principů organizačního uspořádání jednotlivých forem sportovních aktivit. Předmět se zaměří na roli státu v podpoře a zabezpečení sportu na celostátní, regionální a místní úrovni. Seznamuje studenty s institucionalizací sportu, organizačními formami sportovních aktivit, systémem soutěží, sportovními pravidly, způsobem organizování a vedení vlastního sportovního procesu, rolí managementu, způsobem materiálního a finančního zabezpečení. Dále studenty seznamuje se specifiky a významem nestátní sféry v organizaci a řízení sportu, s úlohou občanských sdružení jako základních organizačních článků v systému sportovních organizací, dále seznamuje s výstavbou řídících orgánů a způsobem jejich činností, významem, stanov řádů a sportovních předpisů.
Obsah kurzu: Úvod do problematiky, Organizační struktura sportu a jeho řízení, Sportovní organizace
Základní literatura: Ruda, T. Sportovní marketing, VŠEM Praha, 2013

Management změny I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 38 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Filozofie managementu změny, Základní pojmy
Základní literatura: Kovář, F. Management změny. Praha: VŠEM, 2008. Machan, R. Management změny. Praha: VŠEM, 2012.

Management změny II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 56 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Management změny a inovace, Teorie inovace
Základní literatura: Kovář, F. Management změny. Praha: VŠEM, 2008. Machan, R. Management změny. Praha: VŠEM, 2012.

Management změny III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Modely změn, Proces implementace změny, Závěr
Základní literatura: Kovář, F. Management změny. Praha: VŠEM, 2008. Machan, R. Management změny. Praha: VŠEM, 2012.

Manažerské dovednosti I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 53 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Osobnost manažera a manažerské kompetence, Komunikace, Vedení manažersky náročných rozhovorů, Prezentační dovednosti
Základní literatura: Krátký, I., Botek, M., Hrůzová, H. Manažerské dovednosti. Praha: VŠEM, 2012.

Manažerské dovednosti II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 55 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Vedení týmů
Základní literatura: Krátký, I., Botek, M., Hrůzová, H. Manažerské dovednosti. Praha: VŠEM, 2012.

Manažerské dovednosti III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 52 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Konflikty a vyjednávání, Vedení porad, Rozhodování, Kreativní metody, Ukončení
Základní literatura: Krátký, I., Botek, M., Hrůzová, H. Manažerské dovednosti. Praha: VŠEM, 2012.

Manažerské rozhodování I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 26 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Rozhodovací procesy a jejich struktura
Základní literatura: Hrůzová, H. Manažerské rozhodování. Praha: VŠEM, 2010.

Manažerské rozhodování II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 67 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Fáze rozhodovacího procesu
Základní literatura: Hrůzová, H. Manažerské rozhodování. Praha: VŠEM, 2010.

Manažerské rozhodování III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 28 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Management rizika, Participativní rozhodování, Ukončení
Základní literatura: Hrůzová, H. Manažerské rozhodování. Praha: VŠEM, 2010.

Projektový management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 47 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti si v rámci předmětu projektové řízení osvojí cíle, účel a postavení v podnikovém managementu. Předmět vymezuje definice, cíle a přínosy projektu, rozdělení projektů podle různých hledisek, atributy projektu, trojimperativu projektu, životní cyklus projektu. Seznamuje studenty s jednotlivými fázemi projektu a jejím obsahem. Dále seznamuje s důvody a účelem rozdělení fází projektu na předprojektovém, projektové a poprojektové. Kurz se věnuje předprojektové fázi, studiu příležitostí, studiu proveditelnosti a investičním studiím.
Obsah kurzu: Základní pojmy, Životní cyklus projektu, Předprojektová fáze
Základní literatura: Prostějovská, Z. Projektový management. VŠEM Praha, 2015

Projektový management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distační (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 96 min. (180 min)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět studenty seznamuje s projektovou fází, s inicializací projektu, s podrobným plánováním projektu, s implementací projektu a ukončením projektu. Kurz seznamuje posluchače s časovým a kapacitním plánováním projektu, s členěním projektů do fází, definováním činností. Kurz posluchačům vysvětluje realizaci projektu, zahájení realizace projektu, plán práce, pracovní výkazy, deníky projektu, vykazování postupu projektu, hodnocení změny a řešení problému, reporting. Předmět popisuje a vysvětluje postup přípravy implementace projektového managementu.
Obsah kurzu: Projektová fáze - zahájení, plánování, realizace, Implementace projektového managementu do podniku
Základní literatura: Prostějovská, Z. Projektový management. VŠEM Praha, 2015

Project Management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 33 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Introduction, Project Management and Project, Project Management Standards, Key Terms, Organizational influences, Projec life cycle, Project Processes
Základní literatura:

Project Management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 27 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Initiating, Key performance Indicators, Log Frame, Executing and Controlling, EVM, EVM example
Základní literatura:

Project planning

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 67 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Project Management Plan, Scope of Project, Scheduling Activities, Estimating Activity Duration, Types of Schedules, CPM example, Resources, Costs, Quality, Human resources, Communication, Risk, Procurement, Stakeholders
Základní literatura:

Řízení rizik I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, O rizicích obecněji, Analýza rizik, Náplň analýzy rizik, Realizace opatření a risk appetite, Monitoring a reportování rizik
Základní literatura:

Řízení rizik II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 78 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod do PRINCE2, Řízení rizik podle PRINCE2, PRINCE2 – Identifikace rizik, PRINCE2 – Ocenění rizik, plánování, implementace, PRINCE2 – Komunikace rizik, Ochrana dat na projektech
Základní literatura:

Sport a společnost

Typ kurzu (úroveň): MOOC (specializační)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 84 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu je osvojení si základních charakteristik sportu jako lidské aktivity, která je důležitou složkou náplně volného času, ale i podstatou některých specifických profesí. Předmět přináší přehled o struktuře sportovních aktivit, jejich zaměření z hlediska způsobu provozování, specifiky prostředí a společensko ekonomického významu. Předmět vymezuje současné pojetí sportu podle Evropské charty sportu, které zahrnuje všechny formy tělesné aktivity zaměřené na harmonický rozvoj člověka, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů, charakteristiku jednotlivých forem sportu podle způsobu provozování, specifického prostředí a ekonomického významu. Kurz posluchače seznamuje se vzájemnými vlivy společensko-ekonomického prostředí a sportu z hlediska životního stylu, konzumu, produktivity práce, komercionalizace, ekonomiky sportovních předmětů a zařízení, průmyslu sportu, pasivní zábavy, divácké atraktivity a medializace.
Obsah kurzu: Úvod do problematiky, Formy sportu a jejich charakteristika, Formy sportu a jejich organizace a zabezpečení, Společenské prostředí sportu
Základní literatura: Ruda, T. Sportovní marketing, VŠEM Praha, 2013

Strategický management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 33 min.(180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Student bude schopen samostatně nebo podle pokynů zpracovávat a podílet se na zpracování strategických analýz a podkladů pro rozhodování vrcholového managementu podniku. Předmět charakterizuje Analýzu odvětví, blíže popisuje strukturu odvětví (Atomizované, Oligopol, Konsolidované). Cílem předmětu je definovat a charakterizovat PEST analýzu včetně vlivů politicko - právních, ekonomických faktorů, sociálně - kulturních faktorů a technologických faktorů. Cílem předmětu je představit typologii strategií: Ofenzivní strategie, Neutrální strategie, Defenzivní strategie. Popisuje a blíže vysvětluje Hodnotový řetězec podle Michaela Portera. Kurz posluchače seznamuje s podnikem a jeho vnitřními zdroji, popisuje jednotlivé faktory pro skladbu podniku.
Obsah kurzu: Strategická analýza, Analýza odvětví, PEST analýza, Typologie strategií, Hodnotový řetězec podle Portera, Podnik a jeho vnitřní zdroje
Základní literatura: Zuzák, R. Strategický management, VŠEM Praha, 2013

Strategický management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 36 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni s Porterův modelem pěti sil, včetně diferenciace a specializace, konkurenčních sil a segmentací trhu.
Obsah kurzu: Porterův model pěti sil
Základní literatura: Zuzák, R. Strategický management, VŠEM Praha, 2013

Strategic Analysis I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 44 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Introduction, Strategic analysis approchaches, Macro Analysis PEST, Industry value chain, Industry life cycle
Základní literatura:

Strategic Analysis II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 44 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Competitive advantege, Resources analysis, BCG matrix, Strategy
Základní literatura:

Systémy řízení I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 54 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Úvod, Rámec systémů řízení, Řízení rizik v organizaci
Základní literatura: Kovařík, P. Systémy řízení. Praha: VŠEM, 2017.

Systémy řízení II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 77 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Management kvality
Základní literatura: Kovařík, P. Systémy řízení. Praha: VŠEM, 2017.

Systémy řízení III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 75 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Environmentální management
Základní literatura: Kovařík, P. Systémy řízení. Praha: VŠEM, 2017.

Theory and Practice of Management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 38 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Introducing, The concept of management Part I., Part II., Part III., Part IV.
Základní literatura:

Theory and Practice of Management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 62 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Historical development of the management Part I. - Part VII.
Základní literatura:

Theory and Practice of Management III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 62 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Profile of a manager Part I. - Part IV.
Základní literatura:

Veřejná správa I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 55 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Správní právo, Veřejná správa, Kraje
Základní literatura: Staněk, J. Veřejná správa. Praha: VŠEM, 2013.

Veřejná správa II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 68 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Správní akty, Správní řízení, Kontrola veřejné správy, Správní delikty, Zaměstnanci veřejné správy, Evropské správní právo
Základní literatura: Staněk, J. Veřejná správa. Praha: VŠEM, 2013.

Vyjednávání a řešení konfliktů I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 43 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Úvod, Komunikace
Základní literatura: Smolová, H. Vyjednávání a řešení konfliktů. Praha: VŠEM, 2016.

Vyjednávání a řešení konfliktů II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 35 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Konflikt
Základní literatura: Smolová, H. Vyjednávání a řešení konfliktů. Praha: VŠEM, 2016.

Vyjednávání a řešení konfliktů III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 41 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Vyjednávání, Kolektivní vyjednávání
Základní literatura: Smolová, H. Vyjednávání a řešení konfliktů. Praha: VŠEM, 2016.

Vyjednávání a řešení konfliktů IV.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 33 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Obsah kurzu: Mediace, Ukončení
Základní literatura: Smolová, H. Vyjednávání a řešení konfliktů. Praha: VŠEM, 2016.