VŠEM > Studium VŠEM > Manažerská ekonomika

Čas čtení: 3 min.Manažerská ekonomika

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Business economy I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 40 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Course outline, Entrepreneurship, Life cycle of the company, Business development, Start up business Part I. - Part II., The business plan
Základní literatura:

Business economy II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 40 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: The growing business, Product life cycle, Growth
Základní literatura:

Business economy III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 43 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Company financing, Mature companies, From maturity to decline, Restructuring
Základní literatura:

Business economy IV.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 26 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Strateg and tactics of financing decisions, Financing innovations
Základní literatura:

Business economy II. (I.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 48 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Course outline, Introduction, Uses of cost accounting data, the flow of costs, Case study - Part I. - Part II., Summery
Základní literatura:

Business economy II. (II.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 37 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Internal control procedures for material, Economic order quantity, Characteristics, Basic Concepts, Operating leverage
Základní literatura:

Dějiny moderního podnikání I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 63 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod, Vývoj ekonomického myšlení
Základní literatura: Geršlová, Žák: Dějiny podnikání, VŠEM

Dějiny moderního podnikání II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 55 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Historie managementu, Dějiny podnikání
Základní literatura: Geršlová, J., Žák, M.: Dějiny podnikání, VŠEM Praha

Ekonomie I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 52 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje studenty s determinanty poptávky a nabídky, s mechanismem dosahování rovnováhy na trhu. V rámci kurzu je posluchačům prezentována minimální cena, maximální cena, spotřební daň a dotace na výrobek.
Obsah kurzu: Poptávka, nabídka a rovnováha na trhu, Trh a zásahy vlády
Základní literatura: Pavelka, T. Mikroekonomie, VŠEM Praha, 2010

Ekonomie II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 82 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu se seznámit studenty s pojmemm spotřebitel, užitek a poptávka. Blíže je vysvětlen přebytek spotřebitele, optimum spotřečbitele při nákupu více statků, mezní míra substituce ve spotřebě, indiferenční křivka a linie rozpočtu. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni definovat zisk, jsou schopni vymezit jeho dosahování, rozlišit zisk účetní a ekonomický, dále jsou studenti schopni vymezit náklady firmy, včetně jejich členění a rozlišení.
Obsah kurzu: Spotřebitel, užitek a poptávka, Firma, výroba, náklady a zisk
Základní literatura: Pavelka, T. Mikroekonomie, VŠEM Praha, 2010

Ekonomie III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 58 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vymezuje charakteristiku specifik jednotlivých faktorů (zejména práce, kapitálu), determinant jejich nabídky a poptávky a tržní ceny, včetně rozlišení podmínek a důsledků formy konkurence na trzích faktorů a produktů a determinant rozdělení důchodů výrobních faktorů, tržní selhání, asymetrické informace, externality, veřejné statky a možná řešení tržních selhání. Seznamuje studenty s individuální nabídkou práce z pohledu domácnosti, z pohledu firmy, seznamuje také s tržní rovnováhou na trhu práce, s nedokonalostmi na trhu práce dále také ns kapitálem, s optimálním množství kapitálu a trhem zapůjčitelných trhů.
Obsah kurzu: Trh výrobních faktorů, Trh práce a trh kapitálu
Základní literatura: Pavelka, T. Mikroekonomie, VŠEM Praha, 2010

Ekonomika podniku I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 77 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: -
Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html
Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vymezuje základní pojmy jako je podnikání, podnik, podnikatel, cíle podnikání, založení podniku v různých právních formách, interpretuje význam zakladatelského rozpočtu. Charakterizuje vnější podmínky podniku, charakterizuje fázi života podniku, úpadek a zánik.
Obsah kurzu: Podnik a podnikání
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010

Ekonomika podniku II.

Typ kurzu (úroveń): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 113 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti se seznámí s hospodářskými prostředky, s členěním majetku podniku a finančními zdroji podniku. Naučí se rozlišovat majetkovou a kapitálovou strukturu, naučí se vymezit rozvahu a optimalizaci majetkové a kapitálové struktury.
Obsah kurzu: Majetková a kapitálová struktura podniku
Základní kurz: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010

Ekonomika podniku III.

Typ kurzu (úroveń): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 115 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální
Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti jsou seznámeni s omezeností podnikových zdrojů (výrobních faktorů) a jejich charakteristikou, s náklady spotřeby výrobních faktorů a výnosy podniku z prodeje produktů a služeb, s nákladovými funkcemi a způsob jejich stanovení, analýzou bodu zvratu a metodou stanovení kritického množství výroby, limitů nákladů a stanovení ceny.
Obsah kurzu: Efektivnost podniku, náklady, výnosy a zisk
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010

Ekonomika podniku IV.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 80 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znaostil: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět je věnován problematice zisku a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami, předmět studentům vysvětluje výnosové modely, nákladové modely, metody konstrukce nákladových funkcí, Analýzu bodu zvratu a navazujícíh výpočtů, výpočty při různorodé produkci (globální modely) a Provozní páku.
Obsah kurzu: Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010

Ekonomické a sociální inovace I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 34 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Inovace jako tvůrce hodnoty, Inovace jako systém, Zdroje inovací, Klasifikace inovací, Inovační proces
Základní literatura: Kadeřábková, A.,Ekonomické a sociální inovace. VŠEM Praha, 2015

Ekonomické a sociální inovace II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 49 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Inovační strategie, Inovační kultura, Financování inovací, Sociální inovace, Inovační klastry, Inovace a patenty
Základní literatura: Kadeřábková, A.,Ekonomické a sociální inovace. VŠEM Praha, 2015

Ekonomické a sociální inovace III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 50 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Inovační aktéři, Inovační metody, Inovační metody - systematické postupy, Inovační aktivity nepodnikatelských subjektů, Bariéry inovačních aktivit
Základní literatura: Kadeřábková, A.,Ekonomické a sociální inovace. VŠEM Praha, 2015

Ekonomicko manažerské minimum

Typ kurzu (úroveň): Profesní (základní) Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 5 výukových dní (30 hod.) Kreditová zátěž: 5K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: nejsou požadovány
Výstup kurzu: Certifikát VŠEM
Cílová skupina: Vlastníci malých a středních podniků, pozice středního a nižšího managemementu firem, neziskových organizací, státní a veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy fungování a řízení organizací a poskytnout jim znalosti a dovednosti, které jim umožní posuzovat dopady rozhodnutí na ekonomickou situaci organizace jako celku. Pozornost je věnována především cílům podnikání a jejich naplnění, okolí podniku, základním manažerským funkcím a hlavním podnikovým činnostem. Pozornost je zaměřena i na řízení nákladů a výnosů (tedy výsledku hospodaření) a příjmů a výdajů (tedy cash flow). Součástí všech tematických oblastí budou příklady a krátké případové studie.
  • Podnik (organizace) a okolí: Vymezení organizace. Okolí organizace. Cíle organizace. Členění organizací (dle právní formy podnikání). Kritéria pro výběr právní formy podnikání. Funkce (činnosti) organizace a jejich vzájemné vazby. Řízení organizace (manažerské funkce, organizační struktury). Životní cyklus organizace.
  • Majetková a kapitálová struktura organizace: Majetek organizace (dlouhodobý majetek, oběžný majetek, koloběh oběžného majetku). Finanční zdroje organizace (vlastní kapitál, cizí zdroje, kritéria pro volbu kapitálu). Rozvaha jako základní finanční výkaz, dopady hospodářských operací na rozvahové položky. Proces zhodnocování vloženého kapitálu (náklady, výnosy, výsledek hospodaření). Výkaz zisku a ztráty jako další významný finanční výkaz (provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření, obchodní marže, přidaná hodnota, EBIT). Efektivnost jako základní ekonomická kategorie (její měření a řízení). Řízení nákladů (členění nákladů podle různých hledisek, kalkulace a rozpočty).
  • Marketing a nákup: Marketingové principy (smysl a obsah marketingového konceptu, marketingové prostředí, marketingový informační systém, marketingový výzkum). Marketingové nástroje (marketingový mix, výrobkový mix, cenový mix, distribuční mix, komunikační mix). Moderní trendy v marketingu. Nízkonákladová marketingová komunikace. Nákup (funkce a úkoly). Nákupní marketing a nákupní marketingový mix. Strategické řízení nákupu. Řízení zásob (význam zásob, skladování, optimalizace zásob).
  • Řízení lidských zdrojů: Definice řízení lidských zdrojů. Modely řízení lidských zdrojů (Model shody, Harvardský systém). Cíle a politika řízení lidských zdrojů, outsourcing v řízení lidských zdrojů. Řízení lidského kapitálu (definice, pojetí a měření lidského kapitálu – Balanced Scorecard). Formování personálu organizace – staffing (personální plánování, získávání pracovníků, výběr pracovníků, přijímání a adaptace pracovníků, rozmísťování pracovníků). Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Odměňování pracovníků. Organizace práce a pracovní podmínky, pracovní vztahy. Vzdělávání a rozvoj pracovníků.
  • Financování a investování: Finanční řízení – funkce a úkoly. Finanční analýza jako součást finančního řízení (cíle analýzy, metody a techniky finanční analýzy). Finanční plánování (cíle, kroky, finanční plány). Cash flow (příjmy, výdaje), vztah cash flow a výsledku hospodaření, způsoby stanovení cash flow. Čas a rizika ve finančním řízení. Strategické finanční rozhodování (náklady na kapitál, optimalizace kapitálové struktury). Krátkodobé financování - řízení pracovního kapitálu (kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku, financování oběžného majetku). Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku (MVA, EVA).  Investiční činnosti. Vymezení pojmu investice a základní klasifikace investičních projektů. Metody hodnocení investic (statické metody, dynamické metody). Postup při hodnocení investice. Zdroje financování investic.
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010; Štrach, P. Principy managementu, VŠEM Praha; Bucman a kol., Personální management, VŠEM Praha; Koudelka, J. Marekting: principy a nástroje, VŠEM Praha

Hospodářská politika I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 38min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zabývá definicí hospodářské politiky: hospodářská politika jako vědecká disciplína, hospodářská politika jako přístup státu k ekonomice své země. Absolvováním kurzu jsou studenti schopni aplikovat poznatky ekonomické teorie (makroekonomie a mikroekonomie) nejen v kontextu běžného hospodářského života ale i v historických souvislostech.
Obsah kurzu: Úvod, Historie hospodářské politiky
Základní literatura: Žák, M. Hospodářská politika, VŠEM Praha, 2008

Hospodářská politika II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 58 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti si osvojí teoretické a praktické základy hospodářské politiky: vymezení funkce tržního alokačního mechanismu a úlohy vlády v ekonomice při jeho selhávání. Dále charakteristiku klíčových etap vývoje praktické hospodářské politiky a jejich vazby na vývoj ekonomické teorie. Cíle, nástroje a nositelé hospodářské politiky. Posluchači jsou seznámeni v rámci kurzu s lisabonskou strategií, s její definicí, hlavními směry lisabonské strategie, dále pak s revizí Lisabonské strategie, s její budoucností, dále také Evropskou Měnovou Unií a v neposlední řadě s Eurozónou.
Obsah kurzu: Základní pojmy, Makroekonomická hospodářská politika, Hospodářská politika v Evropě
Základní literatura: Žák, M. Hospodářská politika, VŠEM Praha, 2008

Manažerská ekonomika I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 70 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Řízení podnikových cílů, Majetková a kapitálová struktura, Výnosy, náklady a zisk 
Základní literatura: Kovařík, P. Manažerská ekonomika. Praha: VŠEM, 2015.

Manažerská ekonomika II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 53 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Finanční a investiční činnost, Nákup a hodnocení dodavatelů, Řízení zásob a materiálového toku 
Základní literatura: Kovařík, P. Manažerská ekonomika. Praha: VŠEM, 2015.

Manažerská ekonomika III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Výrobní činnost a podnikové výrobní systémy 
Základní literatura: Kovařík, P. Manažerská ekonomika. Praha: VŠEM, 2015.

Podnikové finance I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 87 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz seznamuje s nákupní, prodejní a marketingovou činnosí: Nákup surovin a dalších materiálů, problematika skladování, s úkoly a organizací prodejních a marketingových činností: výzkum trhu, marketingová komunikace, tvorba cen, distribuce.
Obsah kurzu: Nákupní, prodejní a marketingová činnost
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010

Podnikové finance II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VedeoForum)
Časová dotace (video konzultace): 155 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní ználosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět je věnován problematice financování, jeho opatřování, vhodného využití, investování. Cílem předmětu je představení finančního řízení a jeho základních úkolů, finanční analýzy, finančního plánování, stratigicé finanční rozhodování, krátkodobé financování - řízení pracovního kapitálu a hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku.
Obsah kurzu: Financování
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010

Podnikové finance III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 53 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti se seznámí s jednotlivými druhy financování a plánování investic, dále s hodnocením efektivnosti investic a jeho metod, seznámí se způsoby srovnání investičníh variant a determinanty investičního rozhodování a v neposlední řadě také s vyjádřením investičního rizika.
Obsah kurzu: Investiční činnost (investování)
Základní literatura: Hyršlová, J., Klečka J. Ekonomika podniku, VŠEM Praha, 2010