VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Strategické záměry VŠEM

Strategické záměry VŠEM

Strategické záměry vysoké školy jsou dle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) pravidelně aktualizovány každý akademický rok, a to na základě požadavků MŠMT ČR (formát pdf).

Přehled dlouhodobých záměrů VŠEM