Struktura studia MM/PMM

Marketing a média

Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se. V současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media i Vaše zákazníky zaujmout. Není to samozřejmé!

 • Bakalářský 3letý studijní program
 • Prezenční / kombinovaná / distanční forma studia
 • Program obsahuje 24 studijních předmětů s možností neomezeného počtu volitelných předmětů
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Umět vyhledávat a zpracovávat relevantní informace pro další rozhodování.
 • Schopnost řešení základních manažerských úkolů na operativní a taktické úrovni.
 • Dokázat samostatně zhodnotit, zpracovat a řešit zadaný problém, včetně návrhu variant řešení.
 • Uplatnit znalosti z oblasti ekonomie a marketingu v praxi.
 • Znalost principů marketingu, zaměření na zákazníka, schopnost pracovat se zákonitostmi trhu, důraz na kvalitu, schopnost analýzy prostředí, vyvození cílů, formulace a realizace marketingové strategie.
 • Marketing
 • Management
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Spotřební chování
 • Psychologie
 • Sociologie řízení
 • Marketingový výzkum
 • Management lidských zdrojů
 • Organizační kultura
 • Právní prostředí a společnost
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Inovace a podnikání
 • Obsah studijních předmětů
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY A PRAKTICKÉ APLIKACE
Data-based marketing Krizové řízení Prognostické metody
Efektivní získávání a výběr Leadership Psychologie a psychoterapie
Evropská integrace Management reputace Psychologie v personální práci
Finanční audit Management změny Public relations, komunikace a média
Finanční gramotnost Manažerský controlling Retence a akvizice v prodejním kanálu
Finanční matematika Mezinárodní standardy fin. výkaznictví Systémové myšlení v manažerské praxi
Finanční stabilita Motivace pracovního jednání Tržní prostředí
Hospodaření příspěvkových organizací Neziskové organizace Základy copywritingu
Investice Peněžnictví a bankovnictví Základy digitálního marketingu
Komunikační dovednosti a rétorika Praktické řízení firmy  
Krizová komunikace Prezentační dovednosti  

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM