Čas čtení: 2 min.Vzdělávání VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha Adaptabilita (prioritní osa 1. Podpora rozvoje ekonomiky znalostí) s projektem Vývoj a implementace programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance VŠEM.

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.11.2013 – 31.10.2014
 • Zkrácený název: Vzdělávání VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/36244

Cíl projektu

 • Rozvinout manažerské a personální dovednosti vedoucích pracovníků společnosti.
 • Posílit komunikační, interpersonální dovednosti, soft skills a jazykové dovednosti liniových zaměstnanců, kteří pracují na Studijním oddělení, Informačně poradenském centru či administrativních pracovníků (mladí zaměstnanci do 30ti let, zaměstnanci rodiče).
 • Posílit prezentační, jazykové a technické dovednosti lektorského teamu (starší zaměstnanci nad 50 let, mladí zaměstnanci do 30ti let). Pozornost zde bude zacílena především na Prezentační dovednosti, využívání moderních výukových metod a přístupů.
 • Posílit dovednosti administrativních zaměstnanců personálního úseku potřebné pro efektivní nábor, rozvoj a udržení kvalitních zaměstnanců.
 • Rozvinout manažerské a interpersonální dovednosti vedoucích pracovníků společnosti.
 • Rozvinout jazykové dovednosti všech cílových skupin pro navýšení konkurenceschopnosti a adaptability společnosti.
 • Inovovat a rozvíjet systém interního vzdělávání zaměřený na cílové skupiny (vznikne série vzdělávacích plánů, 3 nové e-learningové moduly).

Cílová skupina

 • zaměstnanci do 30ti let
 • zaměstnanci rodiče
 • zaměstnanci nad 50 let

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Řízení a realizace projektu
 • 02 Inovace a rozvoj systému interního vzdělávání
 • 03 Realizace kurzů z oblasti Soft skills
 • 04 Realizace odborných kurzů
 • 05 Jazykové vzdělávání

Inovovaný produkt

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond

 img-oppa